Foto: Henriette Maj Pedersen (arkiv)

FOLA: Skræmmende spor efter folkeskoleforliget

Hjørring melder sig nu på banen med det første eksempel på, hvad der kan vente børnene, når skoledagen forlænges.

- Vi har og har haft en meget stor bekymring i forhold til børns fritid og vores pædagogiske fritidstilbud, fordi de bliver klemt af den kommende længere skoledag. Siger Dorthe Boe Danbjørg, der er næstformand i Forældrenes Landsforening, FOLA.

Derfor mener foreningen, at der skal andre boller på suppen.

- Hjørring kommune foreslår slet og ret, at SFO?erne afskaffes fra næste år og erstattes af fritidstilbud bemandet med frivillige kræfter siger Dorthe Boe Danbjørg.

Det er Dorthe Boe Danbjørn ikke tilfreds med.

- SFO og andre fritidstilbud er karakteriseret ved at børnene har fri og at aktiviteterne ikke er skemalagte. I fritidsinstitutionen møder vores børn, under kyndig pædagogisk vejledning, andre kulturer og socialgrupper i et ligeværdigt fællesskab. Her opstår venskaber og fællesskaber på tværs af etniske, aldersmæssige og sociale skel. Det er en unik nordisk fritidstradition, som vi som samfund skal være stolte af og værne om, fortsætter Dorthe Boe Danbjørg.

- Herfra skal lyde en kraftig opfordring til Hjørring, om at besinde sig og bevare børnenes SFO?er, slutter Dorthe Boe Danbjørg.