Foto: TV2/Nord

Forældre må selv klare pasning under lockout

Hvem skal tage sig af skolebørnene, hvis lærerne lockoutes Undervisningsministeriet har offentliggjort en guide til skolebørnenes forældre.

Undervisningsministeriet har lavet vejledninger om, hvad der sker, hvis lockouten af folkeskolelærerne bliver en realitet. Og heraf fremgår det, at aflysning af timer er den umiddelbare konsekvens af en lockout. Her er essensen af vejledningen:

- Det må erkendes, at der kan opstå situationer, hvor forældre kan stå med et praktisk pasningsbehov. Det slår ministeriet fast, bliver en realitet, hvis lockouten træder i kraft.

I de fleste tilfælde vil det være op til forældrene selv at passe børnene, hvis lærerne bliver forhindret i at gå på arbejde.

- Elever, der er tilmeldt en skolefritidsordning (SFO) eller et fritidshjem, kan benytte disse institutioner i åbningstiden, forudsat ordningen ikke er omfattet af konflikten, skriver Undervisningsministeriet.

- Men forældrene skal ikke regne med, at SFO'en kan tage i mod deres lockout-ramte børn om formiddagen, for det er KL's anbefaling til kommunerne, at SFO'erne ikke udvider åbningstiden under konflikten.

- Omtrent hver femte af lærerne er tjenestemandsansat og er derfor ikke omfattet af lockouten. Men som udgangspunkt kan de ikke overtage timer fra de lockoutede kolleger eller omlægge deres skema, da det i give fald vil være konfliktramt arbejde.

- Som udgangspunkt skal timer, der skulle være afholdt af lockoutede lærere altså aflyses.

- Dog kan ledere, som ikke er omfattet af konfliktvarslet, blive sat til at undervise eleverne, hvis de har kompetencerne til det. Der gælder således ikke en ret for lederne til at holde sig neutrale i forhold til konfliktramt arbejde. Ledelsen udgør dog kun et ganske begrænset antal ansatte på den enkelte skole.

- En konflikt vil derfor indebære, at der i forhold til undervisningen vil opstå "huller" i skemaet for eleverne. Omfanget af aflyste timer vil afhænge af organiseringen af lærerne på de enkelte skoler.

- Efter konflikten skal kommunerne som udgangspunkt gennemføre de undervisningstimer, der var planlagt - men ikke blev gennemført - hvis det drejer sig om timer, der er inden for det fastsatte minimumtimetal.

- Det skal ske inden for en treårs periode. Dog skal den kompenserende undervisning for 9. og 10. klassetrin gennemføres, før eleverne aflægger folkeskolens afgangsprøve.

Kilde: Undervisningsministeriet.

/ritzau/