Foto: Johnni Isaksen

Forening vil fjerne høfder ud for Skallerup Seaside Resort

Stormen "Egon" og de to foregående storme har medført væsentlig erosion på dele af Hjørring kommunes kyststrækninger. Det har aktualiseret spørgsmålet om kommunes strategi på kystsikringsområdet.

Og netop kystsikring diskuterer Teknik- og Miljøudvalget her i dag. Udvalget skal tage stilling til om de vil anbefale Byrådet, at kommunens kystpolitik skal ændres.

Det er grundejerforeningen ved Nørlev Strand, der i 2014 iværksatte egen strategi for at redde sommerhusene. Men de mener, at denne strategi bliver modarbejdet af de høfder, der er ud for Skallerup Seaside Resort.

Vi følger sagen og politikernes beslutninger efter mødet i dag.