Seneste nyt:

Forlig: Fire nye miljøskibe skal genovervejes

Udbud af miljøfartøjer bliver genovervejet til gavn for samfund og værfter, det vækker glæde hos Danske Martime.

Danske Maritime er tilfreds med, at det er lykkedes at opnå enighed om forsvarsforliget, der indebærer, at staten vil genoverveje udbuddet på et stort og tre mindre miljøskibe til en anslået værd på 400 mio. kr.

I forligsteksten offentliggjort i dag står der følgende: ”Militære fartøjer til løsning af havmiljøopgaver Forligspartierne noterer sig, at udbuddet af nye miljøskibe genovervejes med henblik på at undersøge muligheden for en løsning, hvor nye militære fartøjer, udover den militære opgaveløsning, i nødvendigt omfang kan løse havmiljøopgaver.”

Det vil give forsvaret mulighed for at udarbejde et nyt udbud, der passer med vækstplanen for Det Blå Danmark, hvor man husker på vigtigheden af også at udvikle danske kompetencer, innovation og sikre det danske forsvar den nødvendige forsyningssikkerhed i form af nationale skibsværfter og kompetencer.

- Vi er glade for, at særligt Dansk Folkeparti samt enkelte andre politikere, deriblandt folketingspolitikere, regionspolitikere samt borgmestre i de seneste uger har lagt sig i selen for at sikre, at denne type arbejder fortsat kan udføres i Danmark. Det er vigtigt både for den enkelte medarbejder på de danske værfter, hos de maritime leverandører og for Danmark, at staten tænker i helheder, siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

De fire miljøskibe vurderes at give beskæftigelse til godt 400 mand i et år fordelt på værfter, lokale underleverandører samt medarbejdere i den maritime udstyrsindustri.

Danske Maritime har gennem længere tid undret sig over håndteringen af statens udbud for nye skibe og skibsvedligeholdelsesarbejder.

- Vi har løbende påpeget en række uhensigtsmæssigheder, og det er derfor meget glædeligt, at man nu har besluttet at se nærmere på sagen, så vi får fair vilkår i Danmark i konkurrencen med udenlandske værfter, siger Jenny N. Braat.

Danske værfter er internationalt konkurrencedygtige, men bliver gang på gang mødt med ulige konkurrencevilkår og krav fra andre landes statslige udbud. Det er derfor beklageligt, når vi også fra dansk side blev stillet ringere end vores udenlandske konkurrenter.

- Vi ser frem til at forsætte det gode samarbejde med forsvaret, som vi altid har haft omkring bl.a. bygningen af fregatterne og Knud Rasmussen-klassen samt andre af statens fartøjer. Et samarbejde om at bygge og udvikle skibe til gavn for både stat og industri, og som sikrer danske interesser, såvel forsvarsmæssigt som samfundsmæssigt, siger Jenny N. Braat.

Media Drop 051221 350 emfj

play Jørn og Birgit laver gravhøj i haven og begraver tidskapsler til eftertiden

40_percent

play Nyt anlæg skal producere brændstof ved hjælp af røg fra RenoNord

041217 brand hadsund brandbil

Overophedet olie skabte brand

def_thumb,50_percent

play Mandag bliver en blæsende og kold vinterdag

Media Drop 051221 350 emfj

play Jørn og Birgit laver gravhøj i haven og begraver tidskapsler til eftertiden

40_percent

play Nyt anlæg skal producere brændstof ved hjælp af røg fra RenoNord

Til forsiden

Til forsiden