LIGE NU:

Forsøg: Familier skal mindske madspild

Affaldsselskabet AVV og Aalborg Universitet vil i seks uger se, om seks familie kan mindske deres madspild i et forskningsforsøg i Brønderslev og Hjørring. TV2 Nord følger en af familierne, og over tre indslag kan de se, hvordan familien klarer forsøget.

Fra den 1. maj og seks uger frem deltager seks familier i et forskningsforsøg, hvor deres adfærd og holdninger til mad og madspild bliver undersøgt. TV2 Nord følger en af familierne i forsøget, og du kan følge med i forsøget over tre indslag.

Familierne der deltager i forsøget består af mor, far og børn på 10-15 år. Familierne følges af forsker Thomas Winkel, og resultaterne bliver brugt i et forskningsprojekt og i affaldsselskabet AVV's fremtidige affaldsløsninger. Familien TV2 Nord følger består af mor, far og fire børn.

I forsøget bliver der anvendt nudging til at ændre familiens adfærd, holdninger og værdier. Nudging handler om at gøre det rigtige valg til det lette valg. Derudover bliver der også anvendt kritisk kommunikation, som skal sørge for en kritisk stillingtagen til et givent emne med adfærdsændring som mål. Der bliver brugt interviews, workshops og bonner fra familiens indkøb som målemetode for at se, hvordan det går.

Se mere om forsøget i Nordjylland LIVE i aften kl. 19.30