LIGE NU:

Første dom i sag om skunk-dyrkning

Sidst på eftermiddagen er der faldet dom i den første sag her i Nordjylland om de såkaldte skunk-laboratorier. Med en helt ny og historisk domspraksis er fire vietnamesiske mænd ved Retten i Hjørring idømt længere fængselsstraffe

De fire vietnamesiske mænd blev idømt fra seks måneder og op til to og et halvt års fængsel for at have produceret skunk i væksthuse i Ingstrup og Jerslev i Vendsyssel. Professionelle narkolaboratorier, der blev afsløret af Nordjyllands Politiet sidst i april i år.

- Jeg er yderst tilfreds. Domsmandsretten har i det store hele valgt at følge mine påstande og argumentation, siger anklager fra Nordjyllands Politi, Hanne Bælum, til TV2/NORD.

Med dommen er der blevet skrevet retshistorie og indført en helt ny domspraksis. Domsmandsretten har ikke alene set på hvor mange kilo skunk, der er blevet beslaglagt, men man har i stedet stort set fulgt anklagerens og Retskemisk Instituts beregninger om hvor stort høstudbyttet kunne blive. Helt ude i hampen mener forsvarerne.

- Det er første gang nogen er blevet dømt på et forventet høstudbytte. Dermed er de tiltalte i den her sag blevet dømt hårdere end i tilsvarende sager, siger to af forsvarerne Anne Mette Ovesen og Henrik Dupont Jørgensen samstemmende.

Retssagen har i vid udstrækning handlet om hvor meget skunk, der er en forædlet form af hamp, vietnameserne har dyrket eller har haft til hensigt at høste, hvilket har afgørende betydning for strafudmålingen. I følge anklagerens beregninger er det omregnet 157 kilo hash, mens det ifølge forsvarerne kun er små 30 kilo. Domsmandsretten har altså valgt at tro mest på anklageren.

To af de fire vietnamesere er også blevet dømt til udvisning.

Den ene af de udviste vietnamesere har valgt at anke til Landsretten.