Sådan ser Danmarkskortet ud med det nye forsvarsforlig. Kilde: Forsvarsministeriet

Forsvarsforlig: Ingen nye arbejdspladser på vej til Nordjylland

Der kommer dog et nyt værn, der skal specialisere sig i droner, og det får hjemme i Aalborg - det er et såkaldt Unmanned Aerial Vehicle System

Der kommer til at ske nogle få ændringer i Nordjylland, efter regeringen i dag har præsenteret et nyt og seks-årigt forsvarsforlig, men det samlede billede hverken giver eller fratager landsdelen arbejdspladser. 

I forliget ligger der planer om at etablere et nyt værn med hjemsted i Aalborg. Som det fremgår af forligsteksten er der et særligt fokus på forsvarets udvikling og brug af droner. 

For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre, der har fokus på nationale opgaver, og Søværnets Søopmåling flyttes til byen. Søopmåling flyttes fra Nyholm .

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeresplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene ud til, at antallet af arbejdspladser i Frederikshavn ikke ændres væsentligt i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

 

04:26

Nordjylland får ikke andel i de 12,8 milliarder kroner eller de 700 nye arbejdspladser, som det nye forsvarsforlig, der i dag blev præsenteret på Christiansborg, medfører.

Luk video

 

Specialoperationsstyrkerne reorganiseres med etablering af en såkaldt Composit Special Operations Compo-nent Command (C-SOCC), og samtidig betyder det, at der sker en stigning i antallet af patruljer ved Jægerkorpset i Aalborg. I det forsvarsforlig ligger også at garnisonen i Aalborg skal tilføres føringsstøttekapaciteter, uden det iøvrigt er specificeret yderligere. 

Desuden skal ifølge forligsteksten ske en efektivisering af støtte og administration i ATW Aalborg og HW Karup Støtte- og administrationsfunktioner i henholdsvis Air Transport Wing Aalborg og Helicopter Wing Karup . Det skal ske blandt andet gennem begrænsning af interne opgaveoverlap.