Forureningsfare ved Lindenborg å

Gylletankbil væltet syd for Aalborg. Beredskabscentret frygter at der er løbet gylle ud i Møllebækken, som støder op til Lindenborg å. Hvor stor forureningen er, kendes i øjeblikket ikke.

<b>Gylletankbil væltet</b>
En gylletankbil på en sættevogn er væltet ved Essendrupvej, syd for Aalborg.

<b>Fra Møllebækken til Lindenborg å</b>
Gylletanken er fyldt med 35 kubikmeter gylle, og det frygtes at en del af gyllen er løbet ud i Møllebækken, der støder op til Lindenborg å.

<b>Hullet er stoppet</b>
Beredskabscentret har fået stoppet hullet i tanken, og venter nu på at Falck ankommer til stedet for at rejse sættevognen.

Teknikere fra Aalborg Kommunes Teknik og Miljø ventes på stedet indenfor kort tid.