Fra AAU til Oxford Universitet

Bent Flyvbjerg, professor på Aalborg Universitet, er udnævnt til forskningsleder og professor i Oxford.

<b>Professor Bent Flyvbjerg</b>
Professor Bent Flyvbjerg forlader AAU, Han har fået nyt job på Oxford Universitet.

<b>Megaprojekter</b>
Han skal stå i spidsen for et nyoprettet forskningscenter om styring af 'megaprojekter', dvs., milliardinvesteringer inden for byggeri, transport, it, megaevents mm.

<b>Sagde "no"</b>
University of Oxford har gennem et stykke tid forsøgt at overtale AAU-professor Bent Flyvbjerg til at tage springet til den kendte engelske universitetsby. Efter at Bent Flyvbjerg først sagde 'thanks but no thanks', har Oxford nu strikket et tilbud sammen, som han ikke kan sige nej til.

<b>Professorat fra 1. april</b>
Derfor starter Bent Flyvbjerg den 1. april på University of Oxford. Han er blevet tildelt et professorat samt status som forskningsleder på et nyoprettet forskningscenter, der bl.a. skal forske i og søge løsninger på de store budgetoverskridelser, som har plaget flere danske og internationale byggeprojekter i de senere år.

<b>Doktorafhandling i 2007</b>
Professor Bent Flyvbjerg har stor faglig indsigt i problemfeltet og har i flere år ledet en forskergruppe på Aalborg Universitet om megaprojekter. Han satte selv kronen på værket i 2007 med en meget medieomtalt dansk doktorafhandling, hvor han fokuserer på selve problemet, årsagerne og ikke mindst mulige løsninger på det efterhånden globale problem.
Doktorafhandlingen var Bent Flyvbjergs anden og er blevet en international bestseller.

- Jeg er virkelig ked af at forlade AAU og især mine dygtige forskningskollegaer. Jeg har været med til at bygge universitetet op tilbage fra 1979, dvs. næsten fra starten. Derfor føler jeg et stort tilhørsforhold og ejerskab for AAU, og det var også derfor jeg takkede nej til Oxford i første omgang.

- På den anden side er det en stor faglig udfordring for mig at komme til et af verdens absolut førende universiteter i en nyoprettet forskningslederstilling og et professorat med mange midler inden for præcis det felt, hvor jeg har min spidskompetence.

- Jeg vil arbejde målrettet på at udvikle en tæt forbindelse mellem Oxford-gruppen og AAU's forskergruppe på området. Det vil der kunne komme noget stort ud af, og som dansker ønsker jeg at bidrage til, at Danmark bevarer sin ledende internationale position i forskning om megaprojekter, slutter Bent Flyvbjerg.

Forsiden lige nu