LIGE NU:

Frederikshavnerne vil mærke strejken længe endnu

Børnefamilierne i Frederikshavn vil mærke efterfølgerne af sundhedspersonalets strejke i op mod et halvt år.

De første dage efter strejkens ophør skal bruges til planlægning og prioritering i Frederikshavn Kommune. Den otte uger lange strejke i sundhedstjenesten vil især ramme forældre med spædbørn.
I en pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune forklares det hvordan prioriteringerne vil falde ud:

Spæd- og småbørnsområdet:

Der vil ikke blive tilbudt erstatningsbesøg for de besøg, der er aflyst under strejken. I stedet aftales besøg, der "glider ind" i de normale servicetilbud koordineret med lægebesøg og de konsultationer/kontakter, der eventuelt har været under strejken.

Prioriteringen vil ske på følgende måde:

- Førstegangsforældre med nyfødte tilbydes hjemmebesøg
- Flergangsforældre med nyfødte tilbydes hjemmebesøg
- Familier, der har særlige behov, kontaktes
- Familier, der har fået aflyst besøg under konflikten, kontaktes telefonisk af sundhedsplejersken. Sammen med familien vurderes, hvornår der igen kan tilbydes besøg. Sundhedsplejerskerne vil eventuelt efter behov tilbyde at tilse børnene i de allerede etablerede mødregrupper, eller indbyde til en konsultation i stedet for hjemmebesøg.
Familier, der har fået aflyst Boel-besøg, kontaktes ligeledes telefonisk og tilbydes en afrundende samtale i stedet for et afsluttende besøg.

Skoleområdet:

Skolerne går på sommerferie ved udgangen af næste uge. Det betyder, at det er begrænset, hvad der kan nås af opgaver inden da.
Der vil ikke blive tilbudt erstatning for de sundhedssamtaler og undersøgelser, der var planlagt under strejken.

Prioriteringen vil ske på følgende måde:

- Udskolingsundersøgelse af 9. klasse
- Skolebørn, der har særlige behov
- Indskolingsundersøgelse i bh. klasse