LIGE NU:

Fri passage i Gjøl Havn

[size=2]Det bliver nu igen muligt at sejle ind og ud af Gjøl Havn. [/size]

Sejlbådene i havnen har i år endnu ikke kunnet komme ud og gæstesejlere har ikke kunnet komme ind i havnen fordi indsejlingen er sandet til.

Uddybningsfartøjet som normalt graver sejlrenden fri har været fanget på den forkerte side af jernbanebroen i Aalborg.

Nu er broen åbnet og uddybningsfartøjet kan komme frem. Havnens opsynsmand, Flemming Sørensen, forventer, at sejlrenden ind til Gjøl Havn er åben for sejlads i løbet af fredag aften.

- Det er utroligt dejligt, at vi kan begynde at komme ud, og at folk kan komme hertil også, for dem, der har været her i havnen, de har selvfølgelig ventet og ventet på at kunne komme ud, siger Flemming Sørensen.

De to mindre havne Attrup og Haverslev, som også hører under Jammerbugt Kommune, er også gravet fri og åben for ind- og udsejling.