Gang i uddannelsesprojekt i Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune har fået tilkendt 300.000 kroner til at udvikle og støtte udbredelsen af Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, i kommunen.

Målet er at give unge i kommunen bedre muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.
Udviklingsprojektet "Sæt skub i egu! - 2.0", der er et samarbejde mellem KL og Undervisningsministeriet, har åbnet for muligheden for den ønskede udvikling af erhvervsgrunduddannelsen.
 
I Mariagerfjord Kommune har man fået tilkendt den maksimale støtte på 300.000 kroner til projektet.
EGU er en erhvervsuddannelse med stor vægt på praktik. Der veksles mellem praktik i en virksomhed og individuelle tilrettelagte skoleforløb på en erhvervsskole.
- Der er brug for unge med en afsluttet EGU på arbejdsmarkedet. Derudover er det også til glæde for de unge at have tilegnet sig kompetencer, der kan bruges i det fremtidige erhvervsliv. Flere får mod på at forsætte i en traditionel faglig uddannelse efter forløbet, udtaler Niels Brøndsted Andreasen, UU-Centerleder i Mariagerfjord.