Region Nordjylland har tildelt to nye områder i henholdsvis Vesthimmerland og Vendsyssel en 1-1-2-akuthjælperordning for at øge borgernes tryghed i et område, hvor der kan være en længere responstid for ambulancerne. Foto: TV2

Gedsted og Østervrå får en 1-1-2-akuthjælperordning

Region Nordjylland har tildelt to nye områder i henholdsvis Vesthimmerland og Vendsyssel en 1-1-2-akuthjælperordning for at øge borgernes tryghed i et område, hvor der kan være en længere responstid for ambulancerne.

Nu får endnu to nordjyske lokalområder gavn af Region Nordjyllands 1-1-2 akuthjælperordninger, hvor lokale akuthjælperkorps bliver alarmeret via sms, så de kan rykke ud og yde indledende førstehjælp og opstarte behandling til akut syge i områder, hvor der kan være en længere responstid for ambulancerne. Det er Gedsted i Vesthimmerland og Østervrå i Vendsyssel, der efter vurdering af indsendte ansøgninger har fået tildelt en ordning.

- Vi har stor fokus på og gavn af vore frivilligordninger, hvor omkring 1.300 lokale ildsjæle gør en enormt flot indsats for at skabe tryghed i deres lokalområde ved at rykke ud, når der er akut brug for førstehjælp. Derfor er jeg også glad for, at vi kan føje yderligere to 1-1-2-akuthjælperordninger til, siger Mogens Ove Madsen, der er formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland.

De nye akuthjælpere forventes at være færdiguddannede, så begge 1-1-2-akuthjælperordninger kan være i drift inden sommeren. Til den tid vil der så være 12 ordninger i Region Nordjylland.

I alt ansøgte syv områder om at få tildelt en 1-1-2-akuthjælperordning. For de fem øvrige områder er der dog stadig mulighed for at komme til at bidrage til trygheden i lokalområdet med en frivillig indsats.

- Tovholderne for de områder, som ikke fik tildelt en akuthjælperordning, kan forvente at blive kontaktet og blive orienteret om muligheden for at opstarte en SMS Hjertestopordning, hvis området ikke allerede har en. Det er Region Nordjyllands anden frivilligordning, hvor der udelukkende kaldes ud til hjertestop. Vi har allerede nu mange af disse ordninger, hvor frivillige yder en flot tryghedsskabende indsats, fortæller Mogens Ove Madsen.

Der er i øjeblikket 49 SMS Hjertestopordninger i Region Nordjylland. Ordningerne består af en gruppe på 15-25 mennesker i et lokalsamfund, og disse ordninger skal ikke politisk godkendes.

Der er glæde hos tovholderne for de to nye 1-1-2-akuthjælperordninger over, at netop deres lokalområde fik tildelt en ordning. Doris Lauritzen, der er tovholder i Gedsted, ser frem til, at de 23 frivillige i området nu kan komme i gang med akuthjælperuddannelsen.

- Jeg er super glad for, at vi har fået tildelt en ordning. Vi har i forvejen en sms-ordning, men med akuthjælperordningen bliver vi uddannet til at kunne yde en endnu bedre hjælp. Vi oplever jævnligt eksempler på en lang responstid, og derfor er det også vigtigt, at vi selv kan gøre noget for at hjælpe i akutte situationer, inden den professionelle hjælp når frem, siger Doris Lauritzen.

Også Gorm Rosendal, der har taget teten for at etablere ordningen I Østervrå, har afventet den endelige godkendelse med spænding.

- Det bliver godt for os, at vi får sådan en ordning op at stå, da der er en længere responstid for ambulancerne i vores område. Jeg er glad for, at regionen dermed også værdsætter, at vi er en flok frivillige, som gerne vil gøre noget for at øge trygheden i vores lokalområde, siger Gorm Rosendal.

1-1-2-Akuthjælperordning

* 1-1-2 akuthjælperordningen er en udvidet frivillig førstehjælpsordning, som er udviklet af Region Nordjylland. De frivillige rykker ud og yder førstehjælp, når de modtager en sms fra AMK-vagtcentralen (Akut Medicinsk Koordineret Vagtcentral) om en akut opstået hændelse i deres lokalområde.

 

* En 1-1-2 akuthjælper er en frivillig borger, der har fået et udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjerte-lunge-redning, måling af blodsukker, førstehjælp ved fremmedlegeme i halsen samt anvendelse af førstehjælpsudstyr som f.eks. brug af iltapparat og hjertestarter. Alle 1-1-2 akuthjælpere udfører behandling på en delegation af den præhospitale lægelige chef og deltager løbende i de vedligeholdelseskurser som Region Nordjylland holder.

 

* Der er lige nu 10 1-1-2-akuthjælperordninger i Region Nordjylland. De ligger i Øster Assels, Karby, Nørre Vorupør, Stenbjerg, Sillerslev, Agger/Krik, Frøstrup, Aalbæk, Mou/Egense og Øster Hurup/Als.

SMS-Hjertestopordning

En SMS-hjertestopordning er en frivillig førstehjælpsordning, hvor de frivillige rykker ud, når en borger i deres lokalområde får hjertestop. Når AMK-vagtcentralen modtager et 1-1-2 opkald, der vækker mistanke om hjertestop, sendes der straks en sms afsted til de frivillige, der er medlem af SMS-hjertestop i det distrikt, hvor borgeren med hjertestop befinder sig. Det vil ofte være muligt for frivillige i nærområdet at nå hurtigt frem og påbegynde genoplivning, inden de præhospitale enheder ankommer til stedet.