Gennembrud for muslinger

Der høstes nu økologiske muslinger i Limfjorden og det sker på bæredygtig vis. 

Den bæredygtige høst sker sideløbende med, at EU Kommissionen netop nu undersøger en række klager fra Danmarks Naturfredningsforening om traditionelt muslingeskrab i det internationale beskyttelsesområde.

- Den afgørende forskel er, at de økologiske muslinger høstes på en line og at der desuden blandt andet ikke bruges skrappe midler til vedligeholdelse af fiskerbådene. Det konventionelle muslingeskrab - derimod - pløjer fjordbunden op og ødelægger derved havnaturen og det sker i områder, der ellers skal beskyttes, siger Henning Mørk Jørgensen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Det er Villerslev Skaldyr ved Gudnæs i Thy, der netop har modtaget økologisk autorisation som det første økologiske produktionsanlæg for linemuslinger i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem nu flere år indklaget Fiskeridirektoratets tilladelser til at skrabe muslinger i internationale beskyttelsesområder af Limfjorden - i Løgstør og Lovns Bredninger. EU Kommissionen har tilkendegivet, at tilladelserne ikke burde være givet pga. manglende overholdelse af habitatdirektivet på en række områder og DN afventer nu iværksættelsen af en egentlig sag ved EU domstolen.
Muslingeskrab forvandler en varieret oase til en ensartet ørken, hvor kun få og små arter af bunddyr som børsteorme kan leve, og hvor yderst få arter af hurtigt voksende alger overtager scenen.