Giftige skoler renoveres

Foto: Lars Lyngdahl

Mellervangskolen og Løvvangskolen skal renoveres, fordi der er før højt indhold af miljøgiften PCB i indeluften.

Undersøgelser i efteråret 2013 viste, at indholdet af miljøgiften PCB var lige over det tilladte på Løvvangskolen og Mellervangskolen.

De to nordjyske skoler er nu blevet grundigt undersøgt, og det viser sig, at PCB'en fortrinsvis stammer fra udvendige fuger, hvor stoffet med tiden er trængt ind i bygningen, og derfor kan spores i indeluften.

Derfor renoveres bygningerne.

- Vi begynder at renovere der, hvor forekomsten af PCB er højest. Derved kan undervisningen på skolerne formentlig fortsætte, fordi renoveringen af bygningerne finder sted etapevis, siger direktør ved Skoleforvaltningen, Martin Østergaard Christensen.

PCB er en miljøgift, man har brugt i blandt andet fugemasse og maling i perioden 1950 til 1977. Det har været forbudt siden da.

Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at kunne skade forplantningsevnen og give hjerne- og leverskader, hvis man udsættes for store koncentrationer i lang tid.

Der har ikke været nogen sundhedsrisiko ved at færdes i bygningerne.

- Selvom der ikke er nogen umiddelbar sundhedsfare for hverken personale eller elever, ønsker vi at fjerne de PCB-holdige materialer hurtigst muligt og destruere dem på betryggende vis, siger Martin Østergaard Christensen.

På de to skoler blev der efter opdagelsen af giften omgående etableret øget rengøring og udluftning for at nedbringe PCB-niveauet.

Stoffet blev fundet, fordi Aalborg Kommune har gennemført en omfattende screening på 44 skoler.

Forsiden lige nu