God gerning gav bagslag

06:30

Foto: Michael Andersen

Foto: Michael Andersen

1 af 3

Fritidslandmand hænger på store mængder forurenet jord fra kommunen.

Henning Nielsen driver et lille fritidslandbrug ved Sæby. En dag i 2007 får han besøg af en entreprenør, der mangler et sted at dumpe noget overskudsjord fra blandt andet kloakarbejder. Henning Nielsen siger ja - for at være flink.

- Det kunne jo spare kommunen for mange udgifter til at køre jorden længere væk, siger han.

Han sikrer sig, at entreprenøren får en tilladelse fra Frederikshavn Kommune, og en kortege af lastbiler begynder at ankomme til hans matrikel. De dumper jorden ud over en skrænt - i alt omkring 4000 kubikmeter. Henning Nielsen får på den måde et lille stykke ekstra mark ud af jorden.

Men der viser sig også en masse affaldsstumper i jorden, betonstykker, fliserester og store asfaltstykker. Han har samlet en bunke og spredt over skrænten ligger der også stumper.

- Nogle af læssene skulle jo nok være kørt på en genbrugsplads for at blive sorteret, siger Henning Nielsen.

Inden forureningens omfang for alvor går op for fritidslandmanden, tager sagen en ny drejning. En miljømedarbejder, der er på vandløbsinspektion, opdager tilfældigt jorden og kan se, at den er dumpet ned over et overdrev. Og det må man ikke. Kommunen beder Henning Nielsen om at retablere - altså genskabe - overdrevet.

Henning Nielsen forklarer kommunen, at entreprenøren jo har fået en tilladelse til at dumpe jorden. Kommunen fastholder kravet og forestiller sig, at retableringen kan ske uden at fjerne jorden, som jo ligger der med kommunens tilladelse. Henning Nielsen skal bare holde op med at dyrke det nye stykke mark.

- Men det giver ingen mening. Når kommunen har givet tilladelse til at køre jorden ud, har den også sagt, at det er ovre med det overdrev. Der skal en helt bestemt jordtype til, siger miljø- naturkonsulent i Agri Nord, Christina W. Kærsgaard, som Henning Nielsen satte på sagen.

Henning Nielsen har fået ret i Miljø og Naturklagenævnet. Han skal ikke retablere overdrevet. Til gengæld kræver han nu, at kommunen dækker hans udgifter til konsulenten og ikke mindst, at kommunen fjerner jorden med affaldsresterne. Det krav har Frederikshavn Kommune foreløbig ikke svaret på.

- Jeg har ingen skyld i det her. Jeg ville bare hjælpe kommunen, siger Henning Nielsen.

Ifølge natur og miljøkonsulenten fra Agri Nord ville kommunen omgående kræve jorden fjernet, hvis en privat mand havde kørt den ud på et overdrev af egen drift, uden tilladelser.

Forsiden lige nu