LIGE NU:

Gode rammer for de psykisk syge i Nordjylland

De psykiatriske sygehuse i Nordjylland træffer de rigtige beslutninger, når der anvendes tvang over for de psykiatriske patienter.

Det viser den netop offentliggjorte Årsrapport fra det Psykiatriske Patientklagenævn i Nordjylland vedr.
2008.

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandlede i 2008 i alt 63 sager (66 sager i 2007) om tvang inden for
psykiatrien, hvilket udmundede i 95 (107 i 2007) afgørelser. I 91,7 % af afgørelserne tiltrådte Patientklagenævnet sygehusets beslutning om anvendelse af tvang. Af årsrapporten ses det, at sagerne gennemsnitligt blev færdigbehandlet på 9 dage.