LIGE NU:

Godsbanen i Aalborg omdannes til campus til 6.000 unge

Godsbanearealet midt i Aalborg skal omdannes til kæmpe campus og skabe et levende og spændende uddannelsesmiljø med masser af forskellige uddannelsesinstitutioner. 6000 unge mennesker samlet under ét tag vil Campus emme af aktiviteter og liv døgnet rundt

Campus på godsbanen
Aalborg Kommune, DSB Ejendomsudvikling og Stigsborggruppen har udarbejdet en kæmpe plan for godsbanearealet i Aalborgs midtby.
Området skal omdannes til campus for 6.000 unge med uddannelsesinstitutioner og lign.

Stigsborggruppen
Stigsborggruppen har arbejdet med ideen om at samle en række uddannelsesinstitutioner, og har sammen med Colliers A/S sidst på året i 2008 præsenteret DSB for ideen om et campusområde, der skulle huse skoler og uddannelsesinstitutioner på Godsbanegården.
Visionen bag campus er at skabe et levende og spændende uddannelsesmiljø på tværs af de studieforberedende, kompetencegivende, videregående og de afklarende uddannelser Desuden åbnes der mulighed for, at campus får en international linje tilknyttet. Med 6000 unge mennesker samlet under ét tag vil Campus emme af aktiviteter og liv døgnet rundt med åbne værksteder, cafeer, restauranter og udstillinger, hvilket åbner op for omverdenen og gør det lettere for såvel de unge som erhvervslivet at komme i dialog med hinanden.
Udviklingspotentialet er stort, da de unge her mødes på tværs af kulturer, køn og fag, hvor de motiveres, lærer og inspireres af hinanden. Her er mulighed for at afprøve nye ideer og tiltag inden for pædagogikkens verden, understøtte nye samarbejdsformer og undervisningsmetoder.
Desuden opnår man driftsmæssige fordele ved at samordne lokalefællesskaber og fælles funktioner, som f.eks. laboratorier, værksteder, auditorier, fælles opholdsarealer, kantine, sports- og idrætsfaciliteter, parkering, vedligehold, samt de socialpædagogiske og psykologiske støttefunktioner. Ved på denne måde at sammentænke udviklingspotentialet og de driftsmæssige fordele sættes helt nye standarder inden for uddannelsesområdet.

DSB-Ejendomsudvikling A/S
- En bymæssig udvikling af Godsbanegården har ventet på, at der opstod mulighed for at igangsætte udviklingen med projekter af en vis størrelse. Forslaget med at gøre en del af området til en campus passer fint med vore ønsker, samtidig med at en campus på dette sted, nær bus- og jernbanestationen understøtter den kollektive trafik, udtaler adm. direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S Steen Ø. Schmidt.

Aalborg Kommune
- Forslaget om en campus vil give et gevaldigt løft til området og automatisk sætte gang i udviklingen af en levende bydel med uddannelsesinstitutioner og erhverv indpasset i det unikt centralt placerede infrastrukturområde, udtaler borgmester Henning G. Jensen og rådmand Mariann Nørgaard samstemmende:

- Campustanken som foreslået er et spændende og banebrydende initiativ, som kommunen gerne deltager positivt og aktivt i planlægningen af. Det er ligeledes usædvanligt og nyt, at et så stort og bynært område planlægges i et nært samarbejde mellem ejer, kommune, slutbrugere og idé-udviklere inden for rammerne af en overordnet vision og programforløb, og det ser vi frem til at deltage aktivt i.
Campus grænser op til Østerå mod syd og åbner til den naturmæssigt skønne Østerådal med å, sø, grønne områder og dermed et utal af oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

- Vi ser således gerne, at Østerå genetableres i et å-forløb gennem terrænet, Tilføjer Mariann Nørgaard.

Å-løbet vil være et tilskud til de rekreative kvaliteter. Via stiforbindelser under Østre Allé, langs åen og den udgravede sø forbindes området med ådalen og det åbne landskab mod syd, et bynært område som naturligt kan indgå som et rekreativt, bysportsligt anlæg i den grønne å-kile.
Campus forbinder byens kollektive trafikcenter med et rigt teater og musikmiljø i form af de kulturelle fyrtårne Aalborg Teater, Nordkraft og Musikkens hus.
Campus ligger centralt og med direkte adgang til forretningsstrøg og caféliv og understøtter dermed et levende bymiljø i Aalborg.
En udbygning af området vil være med til at udvide Aalborg by med nye centerområder, samt styrke byens uddannelsesmæssige position yderligere, fastslår borgmester Henning G. Jensen.

Teknik- og Miljøforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen iværksætter en programplanlægning, der sikrer den demokratiske proces i en sådan stor plan", oplyser stadsarkitekt Knud Tranholm. Det første led i denne planlægning er et debatforløb med borgermøder og workshops, hvor offentligheden får mulighed for at tilkendegive ønsker og drømme til, hvilke funktioner inden for rammerne af idéoplægget til en uddannelescampus, som dette bynære område skal udvikles til. Herefter følger den mere konkrete kommune- og lokalplanlægning, der ligeledes har et borgervendt forløb. Det er givet, at dette samlede forløb vil ske i et nært samarbejde med udviklingsgruppen.

DSB's arealer øst og vest for Dag Hammarskjølds Gade andrager ca. 75.000 m² hvilket nogenlunde svarer til arealet af 10 fodboldbaner.

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

smoerrebroed_daase.jpg

Vilsund Blue ramt af manglende råvarer og faldende priser

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

corona vaccine pfizer biontech coronavirus

Sundhedspersonale skubbes bagud i vaccinationskøen

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

smoerrebroed_daase.jpg

Vilsund Blue ramt af manglende råvarer og faldende priser

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

Til forsiden

Til forsiden