Foto: Christell Maria Iversen

GPS skal styre muslingefiskeriet

Muslingefiskeriet i Limfjorden kan fortsætte, men fiskerne skal overvåges af GPS, mener fødevareministeren.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) giver nu tilladelse til at fortsætte muslingefiskeriet i de beskyttede Natura 2000 områder i Limfjorden. Men det skal ske ved at bruge mere skånsomme fangstredskaber, ligesom fiskerne skal have en GPS-sender installeret på skibet.

Ministeren håber på accept til forslagene i EU.

Omkring en tredjedel af muslingefiskeriet i Limfjorden foregik i 2010 i beskyttede Natura 2000 områder, og EU-Kommissionen har påpeget, at Danmark risikerer en retssag, hvis der ikke tages tilstrækkelig hensyn til naturen.

- Vi skal beskytte dyre- og plantelivet i Limfjorden. Og når EU-Kommissionen rynker på øjenbrynene over for fiskeriet i de beskyttede naturområder, så tager jeg det meget alvorligt.

- Derfor stiller vi nu skærpede krav til fiskerne, så fiskeriet bliver mere bæredygtigt, og vi samtidigt fastholder arbejdspladser i området, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Fartøjerne skal fremover være udstyret med GPS modtagere, der registrerer fiskernes position. Dermed kontrolleres det, at fiskeriet holder sig ude af sårbare områder. Samtidig skal fiskerne fremover bruge et nyt mere skånsomt fangstredskab til at skrabe muslingerne op.

- På længere sigt er vi nødt til at finde alternativer til det nuværende muslingeskrab og generelt gøre fiskeriet mere bæredygtigt. Nu sender vi de nye krav til kommissionen, og hvis de vender tommelen nedad eller kræver justeringer, så er vi nødt til at kigge på det igen, siger Mette Gjerskov.

Kravet om GPS på fartøjerne skal indføres hurtigst muligt, dog senest 1. marts 2012 - hvor det vil blive et krav. Det nye muslingeskraberedskab, der også indføres, er både mindre og lettere end de, der hidtil har været benyttet.

/ritzau/