LIGE NU:

Gratis transport til studievalg

Region Nordjylland går nu på banen og betaler al offentlig transport for de unge i brobygningsdagene i uge 43 og 44. Det er for at sikre, at flere unge nordjyder gennemfører en videregående uddannelse - og gerne i Nordjylland.

Brogbygningsprojekt
Brobygningsprojektet handler om, at de videregående uddannelser i Nordjylland slår dørene op for elever på de nordjyske ungdomsuddannelser.
På den måde kan eleverne snuse lidt til de muligheder, de har for at få en videregående uddannelse i regionen. Det er andet år, brobygningsprojektet kører som et samarbejde mellem de videregående uddannelser i regionen, men første gang de unge får betalt deres transport til og fra uddannelserne.

600 deltagere
Initiativet til at betale for de unges transport sker i samarbejde med regionens videregående uddannelser og ungdomsuddannelser. Der deltager omkring 600 3.G'ere og 2.HF'ere fra hele regionen i arrangementet.

Tilmelding
Elever og skoler kan stadig tilmelde sig brobygningsdagene. Det skal ske senest den 21. september via nettet www.studievalg.dk/nordjylland.

Nordjysk arbejdskraft
Regionsrådsmedlem og formand for Forum for Regional Udvikling Henrik Ringbæk Madsen siger:
- Vi vil gerne have, at så mange unge som muligt får en videregående uddannelse - også for at sikre den nordjyske arbejdskraft i fremtiden.
Derfor er det vigtigt, at vi går ind og støtter alle de gode initiativer. Regionen har netop afsat en uddannelsespulje på 17 millioner kroner til udvikling af og samarbejde mellem de nordjyske uddannelsesinstitutioner.

AAU
Prorektor for Aalborg Universitet Hanne Kathrine Krogstrup er meget glad for regionens initiativ.
- Andelen af unge, der har en universitetsuddannelse, er sammenlignet med det øvrige Danmark lav. Vi håber, at initiativet her vil medvirke til at endnu flere melder sig til brobygningsdagene, siger hun.

Flere til uddannelse
Det nordjyske mål er, at 50 % af de unge skal have en videregående uddannelse i 2015. I dag får 40 % en videregående uddannelse, så der er behov for en ekstra indsats fra regionens og uddannelsesinstitutionernes side, hvis målet skal nås.

En brik i et større spil
- Vi har både i Region Nordjylland og Vækstforum udpeget uddannelse og generel kompetenceudvikling til et højtprioriteret indsatsområde, ligesom vi i partnerskabsaftalen med regeringen har lagt stor vægt på området. Så vi har i høj grad fokus på det, og tror på, at vi nok skal nå vores mål.
Det er simpelthen nødvendigt, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde de nordjyske virksomheder god og veluddannet arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi ikke mister alle vores hoveder til andre regioner og til globaliseringen generelt, siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum Orla Hav.

Følgende institutioner tilbyder brobygning:
Aalborg Universitet
SundhedsCVU (sundhedsfaglige uddannelser i Aalborg og Hjørring)
CVU Nordjylland (lærer- og pædagoguddannelserne i Aalborg og Hjørring)
Ranum Seminarium
Nordjyllands Erhvervsakademi
MARTEC
Danmarks Biblioteksskole
Bioanalytikeruddannelsen
Akademiet for Finansøkonomer

Støttemuligheder til området
Det er endnu muligt at søge støtte fra regionens uddannelsespulje. Her er ansøgningsfristen den 26. september.
Derudover er det muligt at søge støtte fra Vækstforum. Her er der løbende ansøgningsfrister hele efteråret. Der ligger meget mere information om begge støttemuligheder på regionens hjemmeside www.rn.dk/regionaludvikling