Grenen skal beskytte marsvinet

Miljøministeren klar med plan, der beskytter sårbare havområder. Et område vest for Grenen ved Skagen, beskyttes for at hjælpe marsvinet.

<b>Natura 2000</b>
Den lille hval marsvinet og andre havdyr kan se frem til at få bedre yngle- og opvækstbetingelser i danske farvande. Regeringen er klar til at udpege 12 nye havområder til at være såkaldte Natura 2000-områder, som Danmark ifølge EU&#39;s habitatdirektiv er forpligtet til at beskytte.

- Det kan få konsekvenser for fiskeriet, men vi har valgt at beskytte en række områder for at værne om vores havmiljø og for at leve op til nogle af de ting, vi er forpligtet til i forhold til EU-direktiver, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V) til Ritzau.
Områderne kan ifølge ministeren opnå den nye status allerede i begyndelsen af næste år, når de efter en høringsrunde er endeligt godkendt af miljøministeren. Fra det tidspunkt er områderne beskyttet, så der skal laves konsekvensvurderinger af aktiviteter i dem. Dermed kan beskyttelsen få betydning for blandt andet fiskeriet. Derudover skal der laves offentlige forvaltningsplaner for, hvordan områderne skal beskyttes bedre.

<b>Sårbare områder</b>
Havområderne omfatter blandt andet sjældne og sårbare naturtyper som stenrev, boblerev og sandbanker samt yngleområder for marsvin. Miljøministeren oplyste onsdag på et samråd i Folketinget miljøudvalg, at fredeliggørelsen ikke behøver at afvente EU&#39;s godkendelse. Det betyder, at beskyttelsen kan træde i kraft et år tidligere.
Miljøudvalget presser på for at få gang i udpegningen af de nye Natura 2000-havområder, og også miljøorganisationerne har længe rykket. Politikere og miljøfolk er bekymrede for, at enestående og sårbar natur skal gå tabt, inden områderne er udpeget, og forvaltningsplanerne er på plads.

<b>Kritik af regeringen</b>
Ida Auken kritiserer regeringen for at lade ansvaret for en bæredygtig udvikling i Natura 2000-havområderne sejle et sted mellem Energiministeriet, Fiskeriministeriet og Miljøministeriet. Hun vil have statens advokat, Kammeradvokaten, til at se på, om det lever op til EU-reglerne, at det ikke er et ministerium, nemlig Miljøministeriet, der er ansvarlig for en bæredygtig udvikling i områderne.
EU har tidligere kritiseret Danmark for ikke at have gennemført habitatdirektivet godt nok. Og miljøministerens udspil kom samme dag, som han skulle forklare udvalget, hvorfor regeringen ikke som lovet har udpeget de nye beskyttede havområder inden sommerferien.

<b>Plan i høring</b>
By- og Landskabsstyrelsen sender onsdag en plan i høring, der lægger op til at beskytte yderligere 8205 kvadratkilometer hav i Nordsøen og de indre danske farvande. Samlet set vil 17 procent af de danske havområder blive omfattet af habitatdirektivet. Og det er meget ambitiøst i EU, fastslår ministeren.

<b>Grenen er med</b>
I planen skal områder omkring Storebæltsbroen og vest for Grenen ved Skagen beskyttes for at hjælpe marsvinet. I Nordsøen skal Det Gule Rev være habitatområde, fordi det består af fiskerige og varierede stenrev. Planen lægger desuden op til, at ni eksisterende Natura 2000-områder bliver udvidet for blandt andet at beskytte de såkaldte boblerev.
/ritzau/