LIGE NU:

Grundejere hugger jord fra kommunen

I Vesthimmerlands Kommune har man set flere eksempler på, at grundejere har valgt at se stort på skellinjen og har inddraget en del af kommunens jord til deres haver.

Det kan være fristende at udvide haven en smule, hvis der ligger et offentligt område på den anden side af hækken. Det oplever man i hvert fald i Vesthimmerlands Kommune, hvor grundejere i flere tilfælde har valgt at inddrage noget af kommunens jord til deres haver.

Bag Rudi Støttrups hus i Farsø skal der laves en fem meter bred sti. Stien kan dog ikke blive bred nok alle steder, for flere af Rudi Støttrups naboer har inddraget flere meter af det offentlige område til deres grund.

- Jeg mener ikke, at man som almindelig borger bare kan tage det jord. I min verden, så kunne jeg køre ned på stadion og pløje en tønde land og lægge kartofler dernede. Sådan synes jeg, at de har gjort, siger Rudi Støttrup.

Vesthimmerlands Kommune ved godt, at grundejere til tider ser lidt løst på, hvor deres have slutter, og på udvalgsmøder i teknisk udvalg behandler man jævnligt sager, hvor kommunal grund pludselig er blevet privateje.

- Her, hvor der skal være en sti, skal der selvfølgelig være en sti. Andre steder kan det godt være, at man måske lige sætter hækken på kommunens jord. Det er ikke et ukendt problem for os, og vi har før mødt det, siger Niels Krebs Hansen (Konservative), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Kommunen har sendt et brev ud til grundejerne i parcelhuskvarteret i Farsø. Her oplyser de, at det fem meter brede område skal ryddes, så stien kan blive lavet.

- Indledende går vi ud og snakker med folk, og så finder vi ud af, hvor bred skal denne her sti skal være, og så må man finde tilbage til de skel, der er, siger Niels Krebs Hansen.

- Jeg håber da, at kommunen træder i karakter og fortæller folk, at de skal fjerne deres ting, og så fortæller dem, hvor deres skelpæl står, hvis ikke de selv ved det, siger Rudi Støttrup.