Nordjyske politikere vil kæmpe for, at handicappede kan tage deres personlige hjælpere med på ferie. Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Handicappede skal have bedre rejseforhold

Handicappede skal kunne rejse med deres normale hjælpere fra kommunen. Nordjysk udvalg rejser sag i Danske Regioner.

Udvalget for det specialiserede socialområde i Region Nordjylland tager nu initiativ til, at spørgsmålet om handicappedes ret til at købe ledsagelse til ferier tages op og behandles i Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Sagen handler om, at handicappede ikke kan tage deres daglige, kommunale ledsagere med på ferie, og at de er tvunget til at købe ledsagelse hos private firmaer. 

Social- og Indenrigsministeriet har for nylig slået fast, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling, når en borger med et handicap ønsker at få ledsagelse til ferieture og lignende. Dog må borgeren godt købe denne service ved et privat firma.

- Det betyder i praksis, at de borgere i Danmark, der har de sværeste handicap diskrimineres, siger Kristoffer Hjort Storm (DF), formand for Udvalget for det Specialiserede socialområde i Region Nordjylland og fortsætter:

- De fleste af de borgere, der bor på Region Nordjyllands botilbud, har så svære handicap, at de i praksis kun kan ledsages af de medarbejdere, der kender dem godt. Og lige præcis de medarbejdere må ikke påtage sig opgaven. Derved bliver disse borgere stillet dårligere end borgere, som har lettere handicap og derfor godt kan ledsages af et fremmed menneske.

Udvalget drøftede sagen på et møde tirsdag 5. april, og der var enighed i udvalget om, at der er tale om urimelig forskelsbehandling.

- Det kan ikke være meningen, at mennesker, der i forvejen har det mere end svært, skal have deres livskvalitet forringet yderligere på grund af umenneskelige og uforståelige regler. Derfor bringer vi nu sagen op i Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner for at få ændret på situationen, siger Kristoffer Hjort Storm.

Udvalgets næstformand Mie Nielsen (A) er på linje med formanden og forventer, at Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg nu vil tage spørgsmålet op og gå i dialog med Social- og indenrigsministeren om at sikre ligebehandling af mennesker med lette og svære handicap.

Fakta: 

  • Statsforvaltningen har tidligere udtalt, at kommunerne ikke lovligt kan opkræve betaling for udgifter forbundet med ledsagelse til ferie mv., herunder f.eks. udgifter til ledsagerens løn, billetter, rejser og ophold.
  • Social- og Indenrigsministeriet har behandlet Statsforvaltningens udtalelse. Ministeriet er enig med Statsforvaltningen og præciserer derudover, at kommunerne alene har mulighed for at tilbyde ledsagelse under ferie mv. efter servicelovens § 85 og for denne ledsagelse kan der ikke opkræves betaling fra borgerne. Dette betyder, at kommunale og regionale tilbud ikke kan tilbyde ledsagelse mod betaling fra borgeren.
  • Hvis borgeren ønsker ledsagelse under ferie mv., der ligger ud over kommunens fastlagte serviceniveau for ydelser efter servicelovens § 85, kan dette kun ske ved, at borgeren køber denne ledsagelse hos en ekstern, privat leverandør.