- Vi har svigtet de børn. Det står nu lysende klart, siger Anny Winther, borgmester i Rebild Kommune, efter hård kritik fra Ankestyrelsen. Foto: TV2/Nord

Hård kritik af Rebild

Ankestyrelsen udtrykker hård kritik af Rebild Kommunes håndtering af den såkaldte Rebildsag, der handler om en familiefars mulige årelange misbrug af sine egen børn og to andre børn.

Efter at have læst konklusionerne fra Ankestyrelsens undersøgelse om den såkaldte 'Rebildsag' vil byrådet i Rebild Kommune nu sætte eksterne eksperter til at gennemgå alle forvaltningens aktive sager, foretage en grundlæggende oprydning og skabe en ny fagkultur på området. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmester Anny Winther erkendte allerede i februar, at børnene i den såkaldte 'Rebildsag' burde være tvangsfjernet tidligere. Men hun ville ikke kommentere hverken årsager eller konsekvenser, før hun havde set Ankestyrelsens faglige undersøgelse af sagsbehandlingen. Den har kommunen nu modtaget i udkast til høring. Undersøgelsen bekræfter, at kommunen på flere områder ikke har levet op til servicelovens krav.

- Vi har svigtet de børn. Det står nu lysende klart, siger Anny Winther, der er dybt berørt af sagen.

Hård kritik fra Ankestyrelsen
Undersøgelsen dokumenterer blandt andet, at kommunen ikke reagerede relevant på alvorlige underretninger og ikke foretog de nødvendige faglige undersøgelser. Derudover har der gennem hele sagsforløbet manglet systematik, dokumentation og overordnet opfølgning.

- Det er vores ansvar som kommunalpolitikere, at de udsatte børn i kommunen får den hjælp, de har behov for. Det har disse børn ikke fået. Ankestyrelsens kritik er dybt alvorlig, og den vil vi med det samme reagere på, siger Anny Winther i pressemeddelelsen.

Grundlæggende oprydning nødvendig
Borgmesteren foreslår derfor byrådet, at Rebild Kommune nu - som første skridt - indkalder eksterne fagfolk til at gennemgå alle aktive sager, foretage en grundlæggende oprydning og skabe en ny fagkultur på området.

Byrådet har på et orienteringsmøde her til aften drøftet rapportens konklusioner. Byrådet drøftede blandt andet muligheden for at stramme reglerne for, hvornår de politiske udvalg skal inddrages. Det er et udbredt ønske i byrådet, at øge den politiske kontrol af området og især sikre, at tvangsfjernelsesudvalget får indbragt relevante sager på et langt tidligere tidspunkt.