Hedegaard-koncernen kom godt igennem 2008

Til trods for at 2008 har været præget af de offentlige købstilbud fra henholdsvis Lantmännen og Dan Agro Holding A/S, som resulterede i, at sidstnævnte blev højestbydende og HEDEGAARD A/S efterfølgende blevet afnoteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A

<b>Overskud på 41 millioner</b>
HEDEGAARD-koncernens resultat før skat blev på 41,0 mio. kr., efter afholdelse af 25 mio. kr. i forbindelse med købstilbuddet, mod et minus på 1,7 mio. kroner i 2008.

<b>Hedegaard agro </b>
HEDEGAARD agro har realiseret et resultat før skat på 23,4 mio. kr. efter afholdelse af 25 mio. kr. i forbindelse med købstilbuddet. Omsætningen steg fra 1.595 mio. kr. i 2007 til 1.906 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 20 %.

<b>Hedegaard foods</b>
HEDEGAARD foods' indtjening udgør 13,5 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i 2007, som dog var positivt påvirket af en ejendomsavance på 6,5 mio. kr. Omsætningen i 2008 er realiseret med 336 mio. kr. mod 332 mio. kr. i 2007.

<b>Effektivisering og investering</b>
I Agro er der investeret 37,4 mio. kr., heraf alene 23,0 mio. kr. i at samle produktionen i Nørresundby efter salget af produktionsfaciliteterne i Aalborg. 2008 har været præget af store indkøringsproblemer og deraf følgende omkostninger. I starten af 2009 kan det konstateres, at de forventede effektiviseringer realiseres.

I HEDEGAARD Foods er der investeret 27,0 mio. kr., heraf 5,0 mio. kr. i automatisering af pakning af æg til detailhandlen og 3,6 mio. kr. i plastpaller og plastbakker, samt automatisk vask og desinfektion heraf. Endelig er der investeret 11,1 mio. kr. i nyt buranlæg til æglæggende høns i Starup.

<b>Forventet udvikling</b>
Markedsforholdene inden for koncernens forretningsområder er meget konkurrencepræget, og de lave afregningspriser på landmandens produkter vil medføre en øget konkurrence i et skrumpende marked.
Finanskrisen vil desuden kunne påvirke selskabets indtjening negativt, hvis landbrugets kreditgivere ikke fortsat bakker op.
De stærkt volatile råvaremarkeder, selskabets lagre af handelsgødning, samt konkurrencen i grovvaremarkedet som helhed, kan ligeledes give store udsving i især Agros indtjening.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der kan realiseres et resultat før skat på niveau med 2008-resultatet.

Forsiden lige nu