LIGE NU:

Hirtshals Skole får bundkarakter

Hirtshals Skole er den skole i landet der får lavest karakter i en ny undersøgelse foretaget af tænketanken CEPOS.

Undersøgelsen er blandt den første af sin art, der tager højde for sociale og økonomiske vilkår for skolernes elever, det vil sige at undersøgelsen er "renset" for, hvorvidt eleven har gode eller dårlige vilkår med hjemmefra og således udelukkende viser hvad, eleven får ud af undervisningen i dansk og matematik.
Det er den såkaldte undervisningseffekt.

- Det har man det selvfølgelig ikke godt med, men jeg tror ikke, undersøgelsen har kunnet tage højde for den særlige kultur, der er i Hirtshals. For eksempel oplever vi en helt anden virkelighed end mange andre skoler, når elever og forældre til tider vægter fritid og fritidsjob højere end skolegangen. Der er en særlig ikke-autoritær mentalitet blandt mange, siger skoleleder på Hirtshals Skole, Lars E. Christiansen.

Undersøgelsen bygger på tal i perioden fra 2002 til 2006, og Lars E. Christiansen understreger, at der alene inden for de seneste to år er sket mange ændringer på Hirtshals Skole.

- Vi underviser i flere timer end det antal, vi er forpligtet til, vi arbejder med holddeling i undervisning, og så har vi nedsat et udvalg, der skal arbejde videre med, hvad vi kan gøre bedre, nævner skolelederen som eksempler på faglige tiltag, som han mener, ikke allerede kan aflæses i undersøgelsen.

Lars E. Christiansen erkender dog, at karaktergennemsnittet for afgangselever fra Hirtshals Skole er for lav, og det er et problem, som skolen har fokus på og forsøger at gøre bedre.

Bundplaceringen i undersøgelsen fra CEPOS ærgrer børne- og undervisningsformanden i Hjørring Kommune, Ole Albæk (Lokallisten).
- Hirtshals Skole har på mange måder gjort det godt også over for fagligt svage børn. Vi har netop i kommunen vedtaget retningslinjer for, hvordan vi gør det bedre for børn med for eksempel ordblindhed, og det er noget af det, vi skal have sat i gang i løbet af i år, men det er klart, at den her undersøgelse giver anledning til, at vi i samarbejde med ledelsen på Hirtshals Skole må se på, om der er brug for yderligere tiltag netop her, siger Ole Albæk.

Den nordjyske skole, der opnår bedst placering i den netop offentliggjorte undersøgelse, er Mellervangskolen i Aalborg.