LIGE NU:

Historisk fund: finder 15 skeletter midt i Aalborg

To formodede fællesgrave i Aalborgs bymidte med knoglerester fra op mod 15 personer kan stamme fra historisk slag.

For to uger siden gjorde Nordjyllands Historiske Museum et fund af de sjældnere, da der i forbindelse med opførelsen af ungdomsboliger på Tiendeladen i Aalborg dukkede en stor mængde knogler op.

Udgravningen kastede knogler fra op mod 15 personer af sig. Alle var de samlet i, hvad arkæologerne gætter på kan være fællesgrave fra den 18. december 1534, hvor Johan Rantzau og hans lejesoldater stormede Aalborg og Skipper Clement under Grevens Fejde.

- Dette fund giver unægtelig anledning til at overveje, om vi her står over for fællesgrave fra kamphandlinger i eller uden for Aalborg, eller om de gravlagte er ofre for en epidemi. I sidstnævnte tilfælde burde man dog forvente, at der også lå kvinder og børn i gravene. Den kamphandling, der umiddelbart kan peges på, er feltherre Johan Rantzaus storm på Aalborg tidligt om morgen den 18. december 1534, siger museumsinspektør Stig Bergmann Møller fra Nordjyllands Historiske Museum.

Museet har nu sat gang i en række undersøgelser, der blandt andet skal bestemme de dødes køn, om de har haft nogen sygdomme, og komme nærmere, hvornår de er døde.