LIGE NU:

Hjælp til forebyggelse af selvmord

Et helt nyt værktøj til opsporing af øget selvmordsrisiko blandt ældre præsenteres for første gang torsdag den 24. november på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Det nye værktøj i kampen mod selvmord skal blandt andet anvendes af plejehjemspersonale og ansatte i hjemmeplejen, så de med større sikkerhed kan identificere tidlige tegn på mistrivsel hos de ældre borgere, de er i kontakt med.

Problemer af psykisk karakter, er med til at forringe livskvaliteten for mange ældre mennesker, og desværre er det ikke altid, deres problemer opdages i tide.

- Sent i livet oplever mange store forandringer; helbredet svigter, en ægtefælle eller nære venner falder bort, og måske er man nødt til at flytte fra sit hjem og nærmiljø. Når man udsættes for så store forandringer, er det hele ens identitet og selvforståelse, der bliver udfordret. Mange har svært ved at affinde sig med den, de nu er blevet, hvis de for eksempel har fået en alvorlig sygdom, der medfører mange gener og begrænsninger, og nogle vil opleve, at de helt har mistet kontrollen med deres tilværelse, forklarer Jan-Henrik Winsløv, der er leder af Center for Selvmordsforebyggelse på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Det medfører, at mange ældre helt mister livsgnisten. Nogle udvikler en egentlig depression, mens andre udviser andre tegn på mistrivsel og i værste fald selvmordsadfærd.

- I Center for Selvmordsforebyggelse har vi gennem længere tid prioriteret at uddanne nøglepersoner ude i kommunerne, så de får en viden om selvmordsforebyggelse, som de kan dele med deres kolleger. Det er netop vigtigt, at det er dem, der har en hyppig kontakt med de ældre, der får en øget indsigt i, hvad de skal være særligt opmærksomme på, siger Jan-Henrik Winsløv.

Torsdag den 24. november er mange af de kommunale nøglepersoner samlet til et netværksmøde på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Her vil de blive præsenteret for et helt nyt værktøj, som kan understøtte det forbyggende arbejde:

- For første gang er der lavet en spørge-guide, der specifikt er målrettet de ældste borgere. Guiden tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og generelle kliniske retningslinjer på området - og integrerer det med den viden, vi har, om ældres selvmordsadfærd og de særlige risikofaktorer, der knytter sig til denne aldersgruppe, siger Jan-Henrik Winsløv.

def_thumb,50_percent

play Nordjyske fiskere må ikke fiske i norsk farvand: - Gælden bliver større for hver dag, der går

Fjord FSTR

Fra Filippinerne til Hirtshals: Snart begynder jomfrurejsen for ny katamaran

aalborg håndbold

Aalborg Håndbold taber topkamp på hjemmebane - men forbliver på andenplads i ligaen

155019160_3938959839460037_8925757446378534070_o

Fokus på ny fjordforbindelse: Stil spørgsmål til transportministeren

def_thumb,50_percent

play Nordjyske fiskere må ikke fiske i norsk farvand: - Gælden bliver større for hver dag, der går

Fjord FSTR

Fra Filippinerne til Hirtshals: Snart begynder jomfrurejsen for ny katamaran

aalborg håndbold

Aalborg Håndbold taber topkamp på hjemmebane - men forbliver på andenplads i ligaen

Til forsiden

Til forsiden