LIGE NU:

Hjørring Kommune laver ikke lappeløsninger

Hjørring Kommune yder kun hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Den første årlige udskiftning skal kørestolsbrugerne selv betale.

Det har Sundheds-, Ældre- & Handicapudvalget på sit møde i dag besluttet, og beslutningen har baggrund i, at kommunen ganske enkelt ikke må andet ifølge den centralt udstukne Hjælpemiddelbekendtgørelse.
- Vi har konstateret, at der i de fire gamle kommuner har været en uens praksis vedrørende udskiftning af dæk og slanger til kørestole. I Hirtshals og Løkken-Vrå har praksis været, at hjælpemiddeldepotet i nogle tilfælde er taget ud til kørestolsbrugere og har udskiftet dæk samt slanger - uanset om der er tale om den første årlige udskiftning. Denne service ikke har fundet sted i Hjørring og Sindal. Vi har derfor skullet tage stilling til harmonisering af området, og dér viser det sig, at kommunen kun har hjemmel til at yde hjælp til udskiftning, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning, siger formand for Sundheds-, Ældre- & Handicapudvalget Karl H. Bornhøft (SF)
Det er af Hjælpemiddelbekendtgørelsen, at det fremgår, hvad kommunen må og ikke må, og i det her tilfælde er der ikke noget at tage fejl af, mener Karl H. Bornhøft.
- Så selv om vi politikere eventuelt måtte have ønsket noget andet, så har vi ikke mulighed for det. Bekendtgørelsen fortæller jo også sin helt egen historie om, hvor stor en detaljeringsgrad man ønsker fra centralt hold, siger udvalgsformanden.
Idet der har været den uens praksis internt i de fire gamle kommuner, vil Hjørring Kommune i den kommende tid annoncere i lokalaviserne med information om reglerne på området. Derudover vil alle nye ansøgere til kørestol blive grundigt informeret om reglerne for udskiftning af dæk og slanger.
- Det er klart, at der kan være borgere, der har en forventning om, at de kan få en service, som de altså ikke kan få, og det har vi selvfølgelig en forpligtelse til at informere om, siger Karl H. Bornhøft.