Foto: ANJA SCHOENWANDT

HK kræver overenskomst hos 40 nordjyske virksomheder

HK/Privat Nordjylland har netop sendt krav om overenskomst til 40 private virksomheder i landsdelen.

Virksomhederne opfylder alle den såkaldte 50%-regel. Det betyder, at HK-medlemmer udgør mindst halvdelen af virksomhedens funktionærer. Dermed har HK ret til at kræve overenskomst af virksomhederne, der alle er medlem af en arbejdsgiverorganisation, men altså uden overenskomst med HK.
 
Overenskomstkravene er et resultat af en kulegravning af antallet af medarbejdere i de private nordjyske virksomheder, som tyve HK-medarbejdere har udført som en samlet indsats på én dag.
 
- Overenskomster er ekstremt vigtige for ansatte. De sikrer nemlig ansatte goder som for eksempel pensionsindbetalinger, barsel og feriefridage, siger formand for HK/Privat Nordjylland Claus Henrik Nedermark.

Også for arbejdsgiverne er det en fordel at have overenskomst.
 
- Hele vores arbejdsmarkedssystem bygger på kollektive overenskomster, der fastlægger rettigheder og pligter for både ansatte og arbejdsgivere. Overenskomsten sikrer kort sagt ordnede forhold på arbejdspladsen, siger Claus Henrik Nedermark. 
 
HK/Privat Nordjylland vil fortsætte den systematiske indsats for at tegne overenskomster med nordjyske virksomheder uden overenskomst.