LIGE NU:

HK opsiger aftale om lægesekretærers overarbejde

Nordjyske sygehuse skal ikke længere regne med, at lægesekretærerne frivilligt gør en ekstra indsats for at rydde op i en ophobet arbejdsmængde.

Slut med betaling for frivilligt ekstra arbejde
I et brev til Region Nordjylland har lægesekretærernes organisation, HK Nordjylland, netop opsagt den såkaldte FEA-aftale (om Frivilligt EkstraArbejde), der sikrer lægesekretærerne ekstra betaling for frivillligt overarbejde.

Aftale opsagt
Det er en strid om, hvornår den ekstra betaling skal falde, der nu får lægesekretærerne til at opsige aftalen med regionen.
Siden maj har deltidsansatte lægesekretærer først haft adgang til betaling efter FEA-aftalen, når de har arbejdet i 37 timer. Det er sket på baggrund af en aftale mellem regionen og HK Nordjylland, der havde som mål at få deltidsstillinger hævet til fuldtid.
Efter sygehus-konflikten i foråret er FEA-aftalen imidlertid fortsat for sygeplejersker, så deltidsansatte sygeplejersker stadig har adgang til at tage ekstra arbejde mod at få en betydelig højere timeløn.

Forskelsbehandling
- Det er fuldstændig urimeligt og helt uacceptabelt, at regionen ikke behandler personalegrupperne ens. Det vil vi bare ikke finde os i, siger fællestillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Aalborg Sygehus, Birgitte Ussing, der også er formand for lægesekretærernes forhandlingsudvalg.

Mangler 50 lægesekretærer
Mangel på uddannede lægesekretærer betyder, at Region Nordjylland i øjeblikket mangler at besætte 50 ledige lægesekretærstillinger, så der er i høj grad brug for, at sekretærerne påtager sig ekstra arbejde, mener hun.
- Vores frivillige ekstraarbejde skal honores på samme måde som andre personalegrupper, der lider under mangel på arbejdskraft. Ellers skal vores arbejdsgiver ikke regne med os, siger Birgitte Ussing.

Kræver ligestilling
De nordjyske lægesekretærer har planer om i den kommende tid at holde fyraftensmøder for at diskutere, hvordan arbejdet skal foregå i den tre-måneders-periode, indtil FEA-aftalen ophører.
- Vi er indstillet på at lave en ny aftale med regionen om frivilligt overarbejde, men ikke før ansatte behandles ens, siger faglig konsulent i HK Nordjylland Ole Vad.

Leon Sebbelin

play Borgmester hilser stemmeslugers comeback velkomment: - Jeg skred ikke ud af stolen af overraskelse

Fisketrappe

Klager bremser projekt ved fisketrappe - regning kan ende hos skatteborgerne

ud ad døren muslinger teaser

play TV: Kom med ”Ud ad døren” på jagt efter mad i Limfjorden

def_thumb,50_percent

play Efter aflysninger på stribe: Nordjysk festival vil få musikken til at spille

Leon Sebbelin

play Borgmester hilser stemmeslugers comeback velkomment: - Jeg skred ikke ud af stolen af overraskelse

Fisketrappe

Klager bremser projekt ved fisketrappe - regning kan ende hos skatteborgerne

ud ad døren muslinger teaser

play TV: Kom med ”Ud ad døren” på jagt efter mad i Limfjorden

Til forsiden

Til forsiden