02:05

Foto: Ivan Hansen

1 af 2

Hvem har lyst til at huse kriminelle?

Debatten fortsætter om en udslusningsinstitution for kriminelle i Hammer Bakker. Nu melder borgmesteren i Morsø Kommune sig på banen. Han er interesseret i institutionen og de arbejdspladser, der følger med.

Det handler om bygninger på Pitsvej i Hammer Bakker, hvor autister og udviklingshæmmede i dag er i dagtilbud. Kriminalforsorgen vil købe fire af bygningerne af Aalborg Kommune til et sted, hvor fængselsindsatte kan afsone de sidste tre måneder af deres straf.

Byrådet i Aalborg kan ikke blive enige om, om det er det rette at gøre, og nu er borgmesteren i Morsø kommune interesseret.

- Jeg syntes, det er en god idé, at få institutionen til Morsø Kommune. Der er jo arbejdspladser i det, og det er vi altid interesseret i, siger borgmester Lauge Larsen fra Morsø Kommune. Han ser ingen problemer i at få kriminelle til byen.

- Vi skal ikke tage imod hvad som helst, men det er en udslusningsinstitution, og jeg tror ikke, der er mere kriminalitet i forbindelse med dem end hos andre borgere, forklarer Lauge Larsen.

På trods af massive protester fra borgere og politikere er borgmester i Aalborg Kommune Henning G. Jensen dog fortsat interesseret i at sælge bygningerne i Hammer Bakker til Kriminalforsorgen. Han har har ingen kommentarer til, at Morsø Kommune er intereresseret i institutionen, men siger:

- Der kan ikke findes andre bygninger i Aalborg Kommune, der passer bedre til formålet med udslusning, end bygningerne i Hammer Bakker.

Det er på mandag at byrådet i Aalborg endeligt beslutter, om udslusningen af de kriminelle skal være i Hammer Bakker.