How do you do ? Er glad eller sur, kommuner og region vil gerne vide hvordan du har det Foto: Jesper Christiansen

Hvordan har du det?

Kommuner og region vil gerne vide, hvordan vi nordjyder går og har det, og derfor er der lige nu sendt spørgeskema ud til en lang række borgere. Flere har allerede svaret, elektronisk.

Undersøgelsen skal give et billede af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne danskere, og omkring hver tredje af de adspurgte nordjyder har efter den første uge svaret på den store spørgeskema-undersøgelse. Af dem har næsten halvdelen svaret elektronisk.

Undersøgelsen foregår i alle landets kommuner og sætter i 78 spørgsmål fokus på borgernes sundhed, trivsel og sygdom - lige fra madvaner og alkoholforbrug over familieforhold til generel trivsel.

I Region Nordjylland er 35.700 nordjyder udvalgt tilfældigt til at svare på spørgeskema-undersøgelsen.

Der er et fortsat ønske om, at langt flere, der har modtaget spørgeskemaet, svarer på undersøgelsen, så Region Nordjylland og de nordjyske kommuner får grundig viden om nordjydernes sundhed, trivsel og sygdom.

Derfor opfordrer borgmester Hans Christian Maarup (S), fra Mariagerfjord Kommune, alle der har fået spørgeskemaet til at komme til tasterne eller sende via post.

- Vi har klart brug for alle svar. Jo flere der svarer, jo bedre kan vi tilrettelægge vores sundhedsindsats fremover i et samarbejde mellem kommunerne og regionen. Borgernes svar er på den måde med til at fortælle os politikere og embedsmænd, hvor skoen trykker og dermed hvor vi skal sætte ekstra ind med tiltag, siger borgmester Hans Christian Maarup (S), Mariagerfjord Kommune.

Resultatet af undersøgelsen i Nordjylland, som koordineres med de øvrige regioner, forventes klar i marts 2014.