LIGE NU:

Ikke flere voksenlærlinge

Regeringens finanslov betyder, at der resten af året, ikke kan etableres tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra anden beskæftigelse. Stoppet får dog ikke konsekvenser for ledige, der kan komme ind under ordningen.

Lukket for voksenlærlinge
Beskæftigelsesrådet Nordjylland ærgrer sig over, at der resten af året ikke kan gives tilskud til, at der kommer flere beskæftigede ind i voksenlærlingeordningen.
Stoppet kommer netop nu, hvor der er ekstra brug for alle redskaber til at sikre dygtiggørelse af arbejdskraften - både de beskæftigede og dem, der gerne skulle hjælpes på vej mod beskæftigelse.

- Vi må se, hvad vi kan gøre for, at der bliver fundet en udvej, siger Erik H. Andersen, som er formand for Beskæftigelsesrådet Nordjylland.
- Måske kan parterne bag Finansloven motiveres til at finde nye penge, så voksenlærlingeredskabets slagkraft kan fastholdes. Beslutningen om et stop for de beskæftigedes brug af ordningen skal i hvert tilfælde ikke lades ukommenteret herfra.

Beskæftigelsesrådet er skuffet
Årsagen til skuffelse og reaktion i Beskæftigelsesrådet Nordjylland skal findes i den pressemeddelelse, der i går eftermiddags kom fra Beskæftigelsesministeriet.
Heri hedder det:

- Den store tilgang til ordningen i andet halvår af 2007 betyder, at der allerede nu er disponeret over den bevilling, der er afsat på regeringens forslag til finanslov for 2008. Derfor er det besluttet, at der resten af året ikke kan komme flere beskæftigede ind i voksenlærlingeordningen. Stoppet får ikke konsekvenser for ledige. Ledige kan fortsat blive voksenlærlinge.

Hvorfor rebe sejlene, når gunstige vinde blæser?
- Med vores aktuelle rekordlave ledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft står vi i en situation, hvor voksenlærlingeredskabet kan hjælpe beskæftigede på vej mod nye kompetencer og jobområder og dermed give plads til, at ledige med færre kvalifikationer kan få adgang til arbejdsmarkedet.
Det er nu, at mulighederne er der - og nu at pengene på voksenlærlingeordningen er givet ekstra godt ud. Ordningen er i fokus som nærmest aldrig før.
Der køres kampagner i det meste af landsdelen for at gøre opmærksom på de mange muligheder, som ordningen tilbyder - og der er rift om voksenlærlingene. Tiden er altså til at udnytte de gunstige vinde, trimme storsejlet og sætte spileren på vejen mod ambitiøse mål og resultater. Men sådan skal det åbenbart ikke være.
Det er naturligvis glædeligt, at ledige stadig kan gøre brug af voksenlærlingeordningen. Og det må vi huske at tydeliggøre, så der ikke breder sig en opfattelse af, at der skulle være lukket helt ned for ordningen. Jeg er sikker på, at bl.a. Jobcentrene vil fortsætte med at udnytte denne genvej til at få de sidste ledige ud på arbejdsmarkedet. Og vi må håbe, at virksomhederne tager vel imod dem, så voksenlærlingene kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

Der skal kæmpes
Nu må vi bare forsøge at kæmpe for, at voksenlærlingeordningen gøres hel igen, så virksomhederne kan bruge ordningen fuldt ud, afslutter rådsformand Erik H. Andersen.