LIGE NU:

Indsats skal forhindre børn i at droppe ud af skolen

Kommunen har iværksat en styrket fælles indsats for at sikre trivsel og modvirke dropout blandt skolebørn i Aalborg Kommune

Det er Familie- og Socialudvalget og Skole- og Kulturudvalget der er gået sammen om en styrket indsats på området.

Med samarbejdet sigtes der bredt - fra den generelle forebyggende indsats til den særlige indsats over for den lille gruppe af børn og unge, der er i fare for at droppe helt ud af systemet.

Der er altså tale om et bredt spektrum af trivselsproblemer - f.eks. mobning, misbrug, vold, kriser i hjemmet, traumatisering og kriminalitet.

Trivselsforum for alle
Èt af hovedelementerne er en trivselsperson og trivselsforum på alle kommunens skoler.

Dette forum er en forenkling af den eksisterende struktur med tre forskellige fora, og det nye forums kerneopgave bliver tidlig opsporing og forebyggelse - og sikring af at der tages hånd om børn og unge, som mistrives.

En nøgleperson til at løse denne opgave bliver den såkaldte trivselsperson, som er udpeget på alle kommunens skoler med virkning fra det kommende skoleår. Trivselsforummets omdrejningspunkt bliver denne trivselsperson samt en fast socialrådgiver, der er kontaktperson for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og endelig en fast PPR-medarbejder (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) og skolesundhedsplejersken.

Dropout-procedure strammet
Forvaltningens dropout-procedure er strammet op, og der oprettes en central tarskforce.

Den skal bestå af fagfolk, der har en stor viden inden for deres respektive områder. Tanken med den centrale task force er, at den skal træde til på anmodning. Det vil sige i forbindelse med sager, der af forskellige grunde kan være særligt vanskelige.