LIGE NU:

Ingen kritik af Mogens Gade

Statsforvaltningen Nordjylland har nu færdigbehandlet den sag, der blev rejst om min og Jammerbugt Kommunes medvirken i et brev fra Månedsmagasinet ErhvervVest i forbindelse med et portræt af kommunens erhvervsliv i bladet.

Statsforvaltningen tilkendegiver i afgørelsen af 19. marts 2007 at Jammerbugt Kommunes aktiviteter i forbindelse med magasinets fremstød ligger indenfor det lovlige område, og at der derfor ikke foretages videre i sagen fra deres side.

Statsforvaltningen er af den opfattelse at kommunens (og dermed Borgmesterens) engagement i sagen er båret af ønsket om at støtte en kampagne, der skal gavne hele erhvervslivet i kommunen og at kommunens rolle har været at formidle kontakten mellem erhvervslivet og månedsmagasinet. Og ikke at agere annoncesælger for et magasin, som det i sagens forløb har været fremført.
Det er selvfølgelig glædeligt for kommunen og undertegnede at Statsforvaltningen er nået frem til det samme, som var min intention med at engagere mig i sagen - nemlig at bakke op om en kampagne, der sætter fokus på og markedsfører erhvervslivet i Jammerbugt kommune, skriver Mogens Gade i en pressemeddelse.