Foto: Christell Maria Iversen

Intet salg i kommunale grunde

Mange millioner kvadratmeter erhvervsgrunde står tomme rundt omkring i landets kommuner. I Aalborg har salget stort set været dødt siden finanskrisen brød ud, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Mange millioner kvadratmeter erhvervsgrunde står tomme rundt omkring i landets kommuner, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Næsten ingen virksomheder bygger nyt byggeri, siden finanskrisen brød ud, og derfor er de mange kvadratmeter usælgelige.

Sådan lyder meldingerne fra de kommuner, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har talt med.

Både Silkeborg, Aalborg, Odense og Greve kommune fortæller, at salget af erhvervsgrunde har været stort set dødt siden finanskrisen for alvor brød ud.

- Vi solgte en del grunde i 2008, men herefter er det gået ned ad bakke. Fra 2010 til 2012 er salget stort set gået helt i stå, siger konsulent Allan Iversen fra Silkeborg Kommune, som har over en million kvadratmeter jord udlagt til erhvervsformål sat til salg.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der netop fra 2008 til 2009, hvor finanskrisen for alvor prægede markedet, er sket et drastisk fald i kommunernes indtægter fra salg af erhvervsgrunde.

I 2008 lå kommunernes indtægt på knap 1,5 mia. kroner, mens den kun lå på omkring 376 mio. kroner i 2009. Både i 2010 og 2011 har kommunernes salgsindtægter ikke overskredet 550 mio. kroner.

Ifølge både Silkeborg og Odense Kommuner ligger forklaringen på det manglende salg i, at bankerne og kreditforeningerne ikke vil låne penge ud til virksomheder, der vil opføre nye bygninger.

Seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri tror ikke, at bankerne og kreditforeninger bærer hele skylden.

- Det er en uheldig sammenblanding af flere uheldige faktorer, der har bremset nybyggeriet på erhvervsgrunde. Omfanget af nybyggeri afhænger af virksomhedernes forventninger til fremtidig afsætning og produktion sammenholdt med deres produktionskapacitet. I medicinalbranchen går det for eksempel godt, og derfor producerer de mange varer og har brug for plads, mens der i mange andre brancher er lavkonjunktur og derfor ikke behov for mere plads, siger han.

Finn Bo Frandsen påpeger desuden, at omkring syv millioner kvadratmeter erhvervsbygninger står tomme, og at der derfor ikke umiddelbart at brug for at opføre nye byggerier.