Jægerkorpset får opbakning fra Dansk Folkeparti

Jægerkorpsets chef Michael Hyldgaard udtrykte i går frustration over, at korpsets elitesoldater ikke sendes af sted på missioner i blandt andet Afghanistan. Han får nu hjælp fra Dansk Folkeparti.

Det er Dansk Folkspartis nordjyske forsvarsordfører Ib Poulsen der bakker op om Jægerkorpsets ønske om at komme i aktion i verdens brændpunkter. Der er politisk mandat til, at specialstyrkerne må komme i aktion i Afghanistan, men korpset er endnu ikke sendt af sted.

- Jægerkorpset er en eliteenhed med de mest veltrænede og professionelle soldater, vi har til rådighed, og der er ikke noget at sige til, at der blandt korpsets medlemmer findes stor frustration over, at de ikke kommer i indsats. Den manglende benyttelse af korpset vil nemt kunne skabe rekrutteringsproblemer i fremtiden, fordi professionelle soldater har en forventning om at blive brugt. Desuden giver det ingen mening, at vi holder nogle af de bedste folk på afstand af en farlig og krævende mission," siger Ib Poulsen.

Han vil nu rette henvendelse til forsvarsminister Søren Gade for at få korpset til Afghanistan og for at få korpset udbygget til den dobbelte størrelse.