Jammerbugt får tilskud til udvikling og oprydning

Borgerne i Jammerbugt Kommune skal deltage aktivt i at skabe en positiv udvikling i kommunen. Dette gælder blandt andet i forhold til oprydning og nedrivning af bygninger, der er i dårlig stand.

Borgerne i Jammerbugt Kommune skal deltage aktivt i udviklingen af kommunen. Indenrigs- og Socialministeriet har bevilget 225.000 kroner til to delprojekter.

Det ene vil forsøge at løse problemet med bygninger på landet, der er i dårlig stand, hvilket skal ske gennem frivillig dialog mellem kommunen og ejerne. Målet er i fællesskab at finde en løsning om enten nedrivning eller oprydning.

Det andet projekt handler om at udarbejde udviklingsplaner for de 24 lokalsamfund i kommunen. Her er der fokus på at inddrage borgerne og skabe forståelse for de fælles udfordringer, deres lokalområde står overfor.

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (Venstre)siger:

- Kommunalreformen har medført en opprioritering af landdistriktsindsatsen i mange kommuner. To nye undersøgelser i Landdistriktsredegørelsen for 2009 viser således, at landdistriktspolitikken er en aktiv del af kommunernes dagsorden. Jeg er glad for, at vi kan være med til at støtte denne udvikling ved blandt andet at give tilskud til nogle konkrete og idérige projekter i landdistrikterne i en række vanskeligt stillede kommuner, siger Karen Ellemann (Venstre)

Puljen er finansieret af de kommunale særtilskudsmidler til særligt vanskeligt stillede kommuner. En del af denne pulje går hvert år til kommunale forsøgsprojekter i landdistrikter - i år 3,6 mio. kr.

Tidligere på året er der også blevet uddelt i alt 11,0 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikter fra den såkaldte Landdistriktspulje.