LIGE NU:

Jobcenter Aalborg spørger virksomhederne

2000 virksomheder i Aalborg Kommune modtager i disse dage et spørgeskema fra Jobcenter Aalborg. Alle virksomheder med over fem ansatte får skemaet.

Spørgsmålene
Vil din virksomhed kunne indsluse ledige med sociale eller helbredsmæssige problemer?
Vil din virksomhed samarbejde med Jobcenter Aalborg for at styrke et rummeligt arbejdsmarked?

Sådan lyder nogle af de emner, som indgår i et spørgeskema fra Jobcenter Aalborg.

Anonyme skemaer
Spørgeskemaet udfyldes på blot ca. 10 minutter. Virksomhederne optræder anonymt i undersøgelsen.

Vil vide mere
- Arbejdsmarkedet er i dag under pres: Mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft.

Derfor er det mere end nogensinde tidligere nødvendigt at udvide vores viden på dette område, fortæller rådmand Mai-Britt Iversen, der samtidig er formand for Beskæftigelsesudvalget.

Jobs med handicaps
- Vi har i Aalborg Kommune mange borgere som af hele deres hjerte ønsker sig et job. En del af disse borgere lider af f.eks. fysiske eller psykiske handicaps og har måske et lavt selvværd.

Udfordringen i disse år bliver at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcentret, til gavn for virksomhederne såvel som vores borgere, fortsætter Mai-Britt Iversen.

Projekt: Bro til Arbejdsmarkedet
Undersøgelsen indgår i et større initiativ med titlen "Bro til arbejdsmarkedet". Projektet handler om at bygge nye broer til arbejdsmarkedet for borgere, der ikke selv kan finde et ordinært job.

Handlingsplan for samarbejdet
Projektet strækker sig over perioden fra marts 2007 til maj 2008. Målet med initiativet er bl.a. at udarbejde en handlingsplan for samarbejdet mellem virksomhederne og Jobcenter Aalborg om at indsluse svage ledige på arbejdsmarkedet.

Opfordring til besvarelser
- Vi har brug for den viden som virksomhederne besidder, og derfor håber jeg, at mange besvarer spørgeskemaet, lyder opfordringen fra rådmanden til virksomhederne.

Fristen udsat
Sidste frist for virksomhedernes besvarelse af skemaet var fastsat til mandag den 21. maj, men fristen er pga. helligdage m.v. forlænget til mandag den 28. maj.

Discus
Undersøgelsen gennemføres af Discus, et konsulentfirma, og initiativet modtager økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.