Foto: TV2/Nord

Kartoflens DNA er kortlagt

[size=3]Videnskabsfolk fra hele verden har arbejdet sammen om at kortlægge kartoflens DNA. Nyheden ryddede forsiden i tidsskriftet Nature. Som de eneste danskere har forskere fra Aalborg Universitet bidraget til arbejdet, der åbner nye effektive muligheder for at løse fremtidens fødevaremangel. [/size]

 
I 2050 skal verden være i stand til at producere dobbelt så mange fødevarer på det samme landbrugsareal som i dag, hvis ikke millioner af mennesker skal dø af sult. Derfor er der brug for at forædle de største fødevaregrupper på en måde, så udbyttet bliver langt større, og landbrugsarealet udnyttes bedst muligt.

Verden over arbejder forskere derfor med at kortlægge planters DNA-strukturer, så man kan udvikle nye typer afgrøder, der er stærkere, sygdomsresistente og giver større høstudbytte.

Nu kan et stort internationalt konsortium efter flere års arbejde nu fremlægge hele kartoflens genom, det vil sige kortlægningen af samtlige gener i verdens tredjevigtigste fødevare.

Aalborg Universitet er den eneste danske partner i det omfattende netværk, som har offentliggjort sine resultater i det mest betydningsfulde naturvidenskabelige tidsskrift, Nature.

 

- Vi forventer, at det vil kunne accelerere afgrødeudviklingen helt enormt, så man kan få mere effektive afgrøder, som også er mere miljøvenlige og sygdomsresistente, siger lektor Kåre Lehmann fra Aalborg Universitets Institut for Kemi & Bioteknologi.