Foto: Nick Clark

Kartofler truer miljø

Står det til tænketanken Concito, så skal der ikke længere dyrkes vildmosekartofler. De dyrkes nemlig i lavbundsjord og udleder dermed meget mere CO2 end traditionelle kartofler.

Det fortæller DR Nordjylland.

- Vildmosekartoflen er nok den mest klima-u-venlige fødevare, man kan opdrive i kongeriget. Den er nok på niveau med oksekød, siger Thomas Færgeman, direktør i den grønne tænketank, Concito, der er stiftet af blandt andre Klimaminister Martin Lidegaard.

Knap 3 procent af Danmarks landbrugsareal ligger ved vandløb eller gamle moser og går under betegnelsen lavbundsjord. Og store vildmose, hvor der dyrkes masser af vildmosekartofler, hører med til den gruppe.

- Når man dyrker en hektar jord i for eksempel Store Vildmose, så forsvinder der hvert år 1-3 cm af tørvelaget. Det tørvelag bliver til CO2, siger Thomas Færgeman til DR Nordjylland.

De 70.000 hektar lavbundsjord i Danmark udleder den samme mængde CO2 om året som en fjerdedel af alle landets personbiler.

Derfor foreslår Concito, at man simpelthen standser med at dyrke lavbundsjordene og dermed altså blandt andet tager livet af vildmosekartoflerne.