Kastrup-Larsen ny formand for landets trafikselskaber

Formanden for Nordjyllands Trafikselskab er ny formand for alle landets trafikselskaber.

Organisationen Trafikselskaberne i Danmark blev i maj 2008 dannet med det formål at skabe en ændring i den kollektive trafiks udvikling, samt at øge den fælles forståelse for fremtidens udfordringer.

Efter en succesfuld opstart rækker organisationens første formand stafetten videre ved årsskiftet.
Indledningsvist påtog Steen Møller, Bestyrelsesformand for Fynbus sig opgaven som formand for organisationen.

- Det har været spændende at sidde for bordenden i opstartsfasen for Trafikselskaber-ne i Danmark. Ikke mindst er det lykkedes os at skabe en større forståelse for de øko-nomiske udfordringer, den kollektive trafik står overfor, men jeg synes også, at vi har vist, at samarbejdet er helt nødvendigt for den kollektive trafiks fremtid, siger Steen Møller.

Stafetten rækkes videre
Den 1. januar 2009 rækkes formandsstafetten videre til Thomas Kastrup-Larsen, der er i forvejen er formand for Nordjyllands Trafikselskab.

- Jeg glæder mig rigtig meget til det politiske arbejde med at fremme organisationens mål og derved slå endnu et slag for især busdelen af den kollektive trafik, fortæller Thomas Kastrup-Larsen. Han erkender dog samtidig, at udfordringerne er mange - og store.

- Den kollektive trafik står ganske rigtigt over for nogle massive udfordringer de kom-mende år, men vi må ikke glemme, at den også rummer mange af svarene på fremti-dens miljø- og trængselsproblemer i særligt de store byer. Vi er - i trafikselskaberne - dedikerede til at udvikle nye produkter, gøre den kollektive trafik mere konkurrencedyg-tig og arbejde stenhårdt for at få flere passagerer, siger den nye formand for Trafik-selskaberne i Danmark.