02:23

Flere menighedsråd i Aalborg Stift får alt for få ansøgninger til præstejobbet. Det betyder, at det er nødvendigt at genopslå stillinger

Præstemangel i Nordjylland Foto: Bruno Stagsted

1 af 2

Kirker haves - præster søges

Der er slet ikke nok ansøgere nok, når nordjyske menighedsråd søger præster.

I Øster Brønderslev-Hallund sogn fik menighedsrådet blot to ansøgningen, da de for nyligt søgte en ny præst. Derfor bliver stillingen nu genopslået.

- To ansøgningen er slet ikke nok, når vi skal finde den helt rette præst til netop vores sogn, siger menighedsrådsformand for Øster Brønderslev-Hallund sogn.

Mens menighedsrådet genopslår stillingen i sognet, varetager en konstitueret sognepræst fra Fjerritslev de kirkelige handlinger i Øster Brønderslev-Hallund sogn. 

Biskoppen for Aalborg Stift, Henning Toft Bro, er godt klar over, at de nordjyske meninghedsråd har store kvaler med at besætte ledige præsteembeder. 

- Der er stor præstemangel, og det skal vi finde en løsning på. Menighedsrådene drømmer om 25 ansøgninger, når de slår stillinger op, siger Henning Toft Bro.

Biskoppen arbejder i øjeblikket sammen med to andre biskopper og Kirkeministeriet om at finde en løsning på præstemanglen.

- Vi skal simpelthen uddanne nogle flere teologer, siger biskoppen.