Når den sidste tredjedel af børnene vender tilbage til institutionerne, kan det give kapacitetsproblemer. Foto: Frederikshavn Kommune

KL: Genåbning kan betyde, at børn skal være kortere tid i dagtilbud

Kommunernes Landsforening melder ud, at institutioner kan blive nødt til at skære ned på åbningstid, når endnu flere voksne skal tilbage på arbejde.

Endnu flere forældre er på vej tilbage på arbejde, og dermed stiger presset også på pasningstilbud, hvor to ud af tre børn er tilbage.

Men det kan give kapacitetsproblemer, når den sidste tredjedel vender tilbage.

  Foto: Privatfoto.

- Når der kommer flere børn, men retningslinjer, rammer og antallet af hænder er de samme, kan det komme til at betyde, at man lokalt er nødt til at se på fx dimensioneringen, så det enkelte barn er kortere tid i dagtilbuddet end normalt, siger KL-formand Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse. 

Kapaciteten er udfordret, fordi den nye corona-virkelighed lægger beslag på både mere plads end normalt og har givet medarbejderne mange flere daglige opgaver som vask af legetøj, hyppig håndvask m.m.

- Kommunerne yder en kæmpe indsats for at give de mindste en god og tryg hverdag. Men vi må også se i øjnene, at lokaler, udendørsarealer, personale m.m. ikke rigtig rækker længere. Det er svært at se, hvordan vi med Sundhedsstyrelsens nuværende retningslinjer kan få plads og hænder nok til alle børn, når samfundet genåbner yderligere, og flere forældre vil få behov for pasning siger Jacob Bundsgaard.

Samtidig betyder opdelingen i mindre grupper af børn, at der skal bruges flere pædagoger, selvom antallet af børn er mindre end normalt.