Fremover bliver teltene erstattet af lokaler enten på hospitalerne eller i opvarmede haller. Foto: Claus Bech - Ritzau Scanpix

02:16

Fremover bliver teltene erstattet af lokaler enten på hospitalerne eller i opvarmede haller.

1 af 2

For koldt til telt: Coronatests flyttes indenfor

Sundhedspersonalet får lunere arbejdsforhold vinteren over i stedet for de nuværende opstillede telte, når de skal teste nordjyderne for corona.

Behovet for at foretage COVID-19-tests ser ud til at fortsætte et godt stykke ind i 2021.

Allerede nu er det besluttet, at vi i Danmark skal lave omkring 100.000 tests for COVID-19 hver dag. Alene her i Nordjylland betyder det omkring 10.000 daglige tests.

Derfor er det nødvendigt at sikre bedre egnede lokaler i stedet for de opstillede telte, der siden marts har fungeret som ramme for testene.

Et telt bliver hurtigt for koldt for sundhedspersonalet til vinter, og derfor flytter man testfaciliteterne ind i mere brugbare lokaler.

- Det er enormt dejligt, at vi får flyttet os væk fra testteltene. Det er det af flere årsager, men den største er af hensyn til personalet. De står i de telte i regn og slud - i alt slags vejr. Nogle dage er det hedende varmt, og andre gange er det så koldt, at de står med blå hænder og læber. Nu er vi så langt henne på året, så nu skal der også gøres noget. Ellers kan vi ikke overholde arbejdsmiljøreglerne, siger Morten Johansen, der er ledende overlæge på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Læs også Flere ældre- og handicaptilbud ramt af covid-19

I Thisted vil man fremover kunne blive testet i nye lokaler på hospitalet. I Hjørring bliver der opstillet barakker på grusarealet syd for hospitalet. I Aalborg får man en isoleret lagerhal på parkeringspladsen ved medicinerhuset.

I Nørresundby, Hjørring, Hobro og Frederikshavn samt teststederne med periodevis fremmøde i Brovst, Frøslev og Aars er der endnu ikke fundet en permanent løsning. 

- I de nye barakker kommer der syv podestationer, lige nu har vi kun fire. Så vi kommer også til at have plads til flere patienter ved at flytte væk fra teltene, siger ledende overlæge Morten Johansen.

Den samlede testplan forventer man at have fuldt ud etableret i løbet af efteråret.

Nogle dage er det hedende varmt, og andre gange er det så koldt, at de står med blå hænder og læber. Nu er vi så langt henne på året, så nu skal der også gøres noget.

Morten Johansen, ledende overlæge, Regionshospital Nordjylland i Hjørring

To 'spor' når man tester

I dag er organiseringen af COVID-19-testene todelt.  

Tests i det såkaldte ”sundhedsspor” dækker over test af personer med symptomer på COVID-19 samt test forud for en indlæggelse eller undersøgelse på et hospital. Dette spor varetages af regionerne og har i Nordjylland været foretaget i opstillede telte ved hospitalerne i Aalborg, Thisted og Hjørring, ved mobile enheder samt ved en fremskudt funktion på Læsø.

Test i sundhedssporet sker efter henvisning fra egen læge eller sygehusafdeling. Borgere booker derefter selv tid på coronaprover.dk.

Herudover bliver der også testet i det såkaldte "samfundsspor" - også kaldet ”de hvide telte". 

Her bliver borger uden symptomer på COVID-19 testet. Disse test udføres af regionerne på vegne af Testcenter Danmark. I Nordjylland er der aktuelt tre faste teststationer og seks mobile testenheder, som varetager en række forskellige opgaver i relation til test af borgere uden symptomer (ved grænser, på større virksomheder, immobile borgere, fremskudte teststeder fx i sommerlandet og områder med forhøjet smittetryk mv.).

Antallet af mobile enheder i samfundssporet øges i løbet af den kommende tid til ni enheder i alt. Borgere booker selv tid på coronaprover.dk.

Se indslaget om de nye testfaciliteter her:

02:16

Fremover bliver teltene erstattet af lokaler enten på hospitalerne eller i opvarmede haller.

Luk video

Her er de fem covid-19-kategorier - og ændringerne

1. Du har moderate symptomer, du er henvist til klinisk vurdering eller skal indlægges

 

INGEN ÆNDRING: Borgere med moderate symptomer, der er henvist til klinisk vurdering og test vil fortsat skulle testes på et af de tre akuthospitaler i enten Aalborg, Hjørring eller Thisted. På Læsø varetages sundhedssporet af Regionsklinik Læsø som en fremskudt sundhedsspor-funktion. Visitationen af disse borgere sker via egen læge, hvorefter der kan bestilles tid på coronaprover.dk.
 

2. Du har milde symptomer, ingen symptomer eller skal indlægges - visitation

 

ÆNDRING: Sammenlægning af henholdsvis sundhedsspor og samfundsspor vil ske i henholdsvis Nørresundby, Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Hobro. Visitationen vil være uændret således, at borgere med milde symptomer og som ikke er henvist til klinisk vurdering visiteres via egen læge, og borgere uden symptomer kan booke tid uden henvisning. Konkret vil det foregå således, at når borgeren ankommer til det fusionerede test-sted, vil borgeren blive bedt om enten at gå i sporet for borgere uden symptomer eller sporet for borgere med milde symptomer.
 

3. Du har ingen symptomer, milde symptomer eller skal indlægges - mobile testtilbud

 

ÆNDRING: Faste mobile testtilbud, hvor du på forhånd ka booke tid i enten Frøslev, Brovst, Aars eller Brønderslev. De faste mobile testtilbud med begrænset åbningstid kan tilbyde test til de samme målgrupper som de fusionerede test-steder. Der er desuden lavet en særlig model for Læsø, der ligeledes sikrer tilgængelige testmuligheder.

UÆNDRET VISITATION: Borgere med milde symptomer, og som ikke er henvist til klinisk vurdering, visiteres fortsat via egen læge, og borgere uden symptomer kan fortsat booke tid uden henvisning.

 

4. Du vil testes ved en af Danmars grænser

 

INGEN ÆNDRING: Mulighederne for test uden booking fortsætter uændret periodevist ved grænserne i Frederikshavn, Hirtshals og Aalborg.

 

5. Du vil testes ved en mobil enhed (f.eks. dit arbejde, feriecenter osv.)

 

INGEN ÆNDRING: Samme henvisningsprocedurer som hidtil - eneste ændringer er driftsmæssige. 

Kilde: Region Nordjylland