Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Kommune åbne for oprensning af å

Rebild Kommune er åbne for at oprense Simested Å.

TV2/Nord kunne helt tilbage i september 2011 fortælle om utilfredse lodsejere i Rebild, der ikke kunne få afvandet deres marker i Simested Å. Vandstanden i den øverste del af åen var steget op over markdrænene fordi kommunen holdt op med at oprense den.

Nu, to år senere, har byrådet i Rebild besluttet at ændre vandløbsregulativet, så vandstanden kan vende tilbage til niveauet fra 2010. Dermed er første skridt nu taget mod at lodsejerne igen kan afvande deres marker.

Det er landbrugsrådgivervirksomheden Agri Nord, der har rettet henvendelse til Rebild Kommune om at få ændret regulativet og formand for Agri Nords natur- og miljøudvalg Henrik Dalgaard er godt tilfreds med at byrødderne nu vil gøre noget.

- Det nuværende regulativ er hverken til gavn for naturen eller landbruget. Der er behov for en bedre vandløbsvedligeholdelse, og det håber jeg på, at de øvrige parter i sagen er enige med Rebild Kommunes byråd i, siger han med henvisning til at Natur og Miljøklagenævnet samt Mariagerfjord Kommune, som åen også løber igennem, skal give grønt lys til ændringen af regulativet.