Kommune og Naturfredningsforening får ret i Arne Thomsen-sag

Danmarks Naturfredningsforening og Aalborg Kommune har fra første færd haft ret i sagen mod storbonden Arne Thomsen, Kongstedlund Aps. Arne Thomsen har begået klare ulovligheder i direkte strid med bestemmelserne i Danmarkshistoriens største og dyreste fr

<b>Klagenævn giver kommunen ret</b>
Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har ret i Arne Thomsen sagen Naturklagenævnet slår i en afgørelse fast, at Aalborg Kommune var i sin gode ret til at påbyde industrilandmanden Arne Thomsen, Kongstedlund Aps, at fjerne gødning, græsfrø og sædekorn fra de arealer i Lille Vildmose, som han i strid med fredningsbestemmelserne har ladet jordbehandle og tilså i foråret 2008.

Kommunen er også i sin gode ret til selv at rette op på ulovlighederne og derpå sende regningen til Arne Thomsen, fastslår Naturklagenævnet.

- Det er skandaløst, at Arne Thomsen ved hjælp af sin advokat har kunnet trække sagen sådan i langdrag, at skaderne her cirka et halvt år efter at de blev konstateret fortsat ikke er udbedret på de ulovligt opdyrkede arealer, siger Willy Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforenings (DN) afdeling i Aalborg i en pressemeddelelse.

<b>Fastslår fredning</b>
Naturklagenævnet fastslår, at det i fredningsafgørelsen for Lille Vildmose udtrykkeligt fremgår, at området Smidie Fenner klos op ad den internationalt værdifulde Tofte Mose, som udgør den sydlige halvdel af Lille Vildmose, hverken må omlægges eller gødskes.

Det var netop hvad industrilandmanden Arne Thomsen, der ejer Nøvling Maskinstation og godset Kongstedlund Aps ved Kongerslev, i foråret 2008.

- Vi har nu Naturklagenævnets ord for, at vi lige fra først færd har haft retten på vores side. Naturforvaltningen i Aalborg Kommune har gjort sin pligt, men den har manglet juridiske redskaber, så miljømyndigheden har kunnet handle hurtigt og konsekvent, siger Willy Jørgensen.

Sagen kan ikke ankes, da naturklagenævnet er den højeste instans i dansk naturforvaltning.