LIGE NU:

Kommunen har del af ansvar

Landsformanden for Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen, er uforstående over for borgmester Knud Kristensens udmelding om, at "tilsynet med Solhaven har været perfekt".

For landsformanden at se, bærer kommunens tilsyn en del af ansvaret, da de skal sørge for, at der også er tilstrækkelig faglighed på stedet til at håndtere de unge.

Benny Andersen er uenig i Vesthimmerlands Kommunes borgmesters udtalelser om, at "det jo ikke er de letteste børn at have med at gøre" og der derfor altid vil "være nogle gråzoner, hvor det kan være svært lige at håndtere opgaven".

- At tale om, at man kan komme i en situation, hvor vold bliver en del af den pædagogiske indsats hører ingen steder hjemme, og det er uacceptabelt og ikke rigtigt, siger Benny Andersen og tilføjer:

- Vold bliver aldrig en del af det pædagogiske arbejde og skal aldrig blive det. Det er helt afgørende, at du har den nødvendige faglighed og kompetencer, så du kan agere over for drengene og pigerne, også når de prøver dig af, men vold kan vi aldrig acceptere.

Han peger på, at der på Solhaven kun er ganske få af de ansatte, som har en pædagoguddannelse. Og det kan muligvis have spillet ind, hvis anklagerne viser sig at være rigtige.

- Hvis du ikke har faglige kompetencer, kvalifikationer og redskaber til at arbejde med de her drenge og piger, så er der en risiko for, at du kommer ud i en form for magtesløshed og ikke ved, hvad du skal gøre.

Nordjyllands Politi har tiltalt 12 personer med tilknytning til døgninstitutionen Solhaven for grov vold begået mod 18 af de unge beboere fra 2005 til 2012.