LIGE NU:

Kommunerne skal selv løse problem med affolkning

Miljøminister Connie Hedegaard (Kons.) afviser i et svar til folketingsmedlem Lene Hansen (Soc.Dem.) at blande sig i sagen om affolkning af de nordjyske kystbyer.

Turisterne køber i stigende omfang helårshuse i nordjyske kystbyer, som eksempelvis Skagen og Lønstrup, og bruger dem til sommerbolig. Det nordjyske folketingsmedlem Lene Hansen spurgte derfor ministeren, hvad hun vil gøre for at stoppe den udvikling. Miljøministeren mener, at det er kommunernes opgave at give ind.

- I besvarelsen af mit spørgsmål, som gik på om miljøministeren ville være med til at standse den udvikling, der truer med affolkning af de minde kystbysamfund i vintermånederne tages der overhovedet ikke stilling til problemet. Der tales udelukkende om lokalplaner og om at den enkelte kommune har ansvaret, hvilket ikke er noget nyt, siger Lene Hansen.

Efter Lene Hansens mening er ny lovgivning påkrævet i stil med den der blev lavet i foråret - lov om bopælspligt på landet.

- Med mit spørgsmål til miljøminister Connie Hedegaard havde jeg håbet på at få regeringens bud på, hvordan vi kan få vendt den truede udvikling i bl.a. Lønstrup, der trues af affolkning i vintermånederne. Men det har regeringen åbenbart ingen bud på,
iflg svaret er det åbenbart kun tiden, der kan vise om den nuværende lovgivning er tilstrækkeligt værn mod den totale affolkning, siger Lene Hansen, som vil følge sagen til dørs.